K+  K-      A  A  A
brama

Prelekcje dr Anny Wickiewicz

opublikowane: 8 grudnia 2008

Dnia 02.12.2008r. Muzeum zaprosiło uczniów Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu na prelekcje dr Anny Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o „Książce w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)”.
Ilustracją tego spotkania była wystawa pod takim samym tytułem prezentowana w Muzeum Gross-Rosen.
Prelekcja zapoczątkowała realizację projektu edukacyjnego, poświęconego tematyce obozów koncentracyjnych i jenieckich.
Do końca lutego 2009 r. młodzież z Gimnazjum uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatowych i prelekcjach prowadzonych przez pracowników Muzeum.