K+  K-      A  A  A
brama

Ambasador Szewach Weissa w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 15 października 2003

Gdy w styczniu 2001 r. prof. Szewach Weiss został mianowany Ambasadorem Państwa Izrael w Polsce, jednym z pierwszych jego kroków było odwiedzenia Wałbrzycha, z którym jest związany sentymentalnie, ponieważ spędził tu kilka powojennych miesięcy. Na zaproszenie Muzeum Gross-Rosen wziął wtedy również udział
w międzynarodowej konferencji na temat upowszechniania wiedzy o Holokauście i martyrologii narodów.

Obecnie, gdy okres jego pobytu w Polsce jako Ambasadora dobiega końca, ponownie przyjął zaproszenie Muzeum. 15 października 2003 r. odwiedził teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, składając wieniec pod Pomnikiem-Mauzoleum. Czcząc pamięć zmarłych i pomordowanych zapalił znicze przy polowym krematorium