K+  K-      A  A  A
brama

Przeglądaj bazę

Nazwisko:
   
Imię:

Legenda:

  1. Oryginalne wykazy byłych więźniów Riese, zmarłych bezpośrednio po wojnie w poobozowych szpitalach w Górach Sowich (szpitale Blumenau, Bahnhof Stöhr i Kinderheim). Oznaczone w bazie symbolem
  2. Sterbebuch – Standesamt Gross-Rosen – księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego gminy Gross-Rosen (Sterbebuch – Standesamt Gross-Rosen) za okres od sierpnia 1940 do 1.10.1942 r., w których oprócz zgonów mieszkańców odnotowywano także zgony więźniów. Oznaczone w bazie symbolem
  3. Todesanzeigen – zawiadomienia o śmierci więźnia, wystawiane przez komendanturę obozu Gross-Rosen dla policji niemieckiej i Totenschein – świadectwa zgonu, wystawiane przez lekarza obozowego, zawarte w protokole oględzin księgi „Sammelakten zum Sterbenregister” z lat 1940-1942. Oznaczone w bazie symbolem
  4. Sterbebuch Gross-Rosen II – księgi zgonów obozowego Urzędu Stanu Cywilnego(Sterbebuch Gross-Rosen II) za okres od 1.10.1942 do 5.03.1943 i od 21.10.1943 do 10.04.1945 (części źródeł z 1943 r. nie odnaleziono) oraz lista Żydów węgierskich zmarłych w kompleksie Riese. Oznaczone w bazie symbolem
  5. Księga wpływów za usługi krematoryjne w Legnicy. Oznaczone w bazie symbolem
  6. „Leichenbuch Dörnhau” – księga zmarłych szpitala obozowego w Dörnhau obejmująca zgony od 22.03. do 22.05.1945 r. Oznaczone w bazie symbolem
  7. Księga rewiru komando Dörnhau – dzienne wykazy zmarłych w dniach 18.03.-10.04.1945 r. Oznaczone w bazie symbolem
  8. Zawiadomienie o śmierci, wystawiane przez komendanturę obozu Gross-Rosen przesłane rodzinie więźnia. Oznaczone w bazie symbolem
  9. Dokumenty dotyczące egzekucji więźniów i jeńców wojennych, jak też wyroków policyjnych sądów doraźnych, w ramach tzw. Sonderbehandlug („specjalnego potraktowania”). Oznaczone w bazie symbolem
  10. Dokumenty wewnątrzobozowe, na których zaznaczono pojedyncze zgony więźniów. Oznaczone w bazie symbolem