K+  K-      A  A  A
brama

Jan Fieldorf

opublikowane: 22 marca 2013

kolekcje24 lutego 2013 r. minęła 60 rocznica śmierci Augusta Emila Fieldorfa ps „Nil”, generała brygady Wojska Polskiego, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK, który w 1952 r. po sfingowanym procesie został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
Jego ojciec Andrzej Fieldorf w prośbie do prezydenta Bolesława Bieruta o prawo łaski dla Emila Fieldorfa , wspomina drugiego syna, Jana, który zginął w KL Gross-Rosen.
Jan Fieldorf urodził się w Krakowie 2 maja 1893 r. Rodzicami jego byli Andrzej Fieldorf z zawodu maszynista kolejowy i Agnieszka z domu Szwanda. Fieldorfowie mieli czworo dzieci: Emmę, Józefa, Jana i Augusta Emila. Wszyscy bracia chodzili do czteroklasowej III Szkoły Męskiej im. Św. Mikołaja przy ul. Lubomirskich nr 19 w Krakowie.
W czasie I wojny światowej Jan był podoficerem w służbie lotniczej i mechanikiem Wraz z bratem Emilem w ramach I Brygady Legionów Polskich brał udział w walkach.
W czasie II wojny światowej mieszkał w Kielcach. W dostępnym materiale brak jest informacji dotyczących daty, miejsca i powodu aresztowania. Wiadomo, że został osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, gdzie oznaczono go numerem 27541 i umieszczono w bloku 37 B. Następnie został skierowany do filii KL Sachsenhausen – Gross-Rosen. Jego nazwisko figuruje na sporządzonej 25.04.1941 r. liście 300 więźniów tej filii.
1.05.1941 r. Gross-Rosen przestał być filią KL Sachsenhausen i stał się samodzielnym obozem koncentracyjnym, a Jan Fieldorf jednym z pierwszych jego więźniów. Otrzymał numer 157.
W ramach akcji „14 f 13” (kryptonim ten oznaczał tajną akcję „oczyszczania” obozów z chorych i nie nadających się do pracy więźniów) w KL Gross-Rosen wstępnie wyselekcjonowano 293 niezdolnych do pracy więźniów, którzy mieli zostać przewiezieni do Zakładu Eutanazji w Bernburgu. Na sporządzonej w tym celu liście z 16.12.1941 r. znajduje się nazwisko Johann (Jan) Fieldorf.
Johann (Jan) Fieldorf zmarł w KL Gross-Rosen 10 lutego 1942 r. Jako przyczynę zgonu podano gruźlicę płuc oraz osłabienie krążenia.
W zbiorach archiwum Muzeum Gross-Rosen znajduje się 5 listów (w tym 4 oryginalne) Jana Fieldorfa wysłanych do żony Jadwigi, oryginał księgi zgonów z wpisem śmierci Jana Fieldorfa.

wykazy-wiezniow Wykaz-z-Sachsenhausen wykaz-1941
list-z-sachsenhausen listy-do ksiega-zgonow