K+  K-      A  A  A
brama

Konferencje naukowe

opublikowane: 25 października 2010

W dniach 18 i 21-22 października pracownik działu naukowego dr Dorota Sula wzięła udział w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych.Pierwsza poświęcona „Jeńcom wojennym w niemieckich obozach koncentracyjnych” została zorganizowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytutów badawczych muzeów i miejsc pamięci z Polski, Niemiec i Austrii. Nasz pracownik przedstawił referat pt. „Jeńcy sowieccy i włoscy w KL Gross-Rosen”.
Natomiast druga konferencja odbyła się w Gnieźnie z inicjatywy Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego i  Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. W konferencji pt. „Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski” uczestniczyli naukowcy z Polski i Niemiec. Zaprezentowano najnowsze wyniki badań, a wśród poruszonych problemów znalazły się m.in. eugenika, psychiatria, eksperymenty pseudomedyczne, badania rasowe. Dr Dorota Sula omówiła kwestię „Szpitali obozowych w systemie KL Gross-Rosen”.
Zwieńczeniem obu konferencji mają być publikacje.

Dr Dorota Sula w Łambinowicach