MARSZ PAMIĘCI

opublikowane: 22 maja 2012

Z inicjatywy organizacji czeskich kombatantów i Klubu Czeskiego Pogranicza, została zorganizowana uroczystość mająca na celu uczczenie pamięci więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen zamordowanych w lutym 1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego, tzw. marszu śmierci. Ich odkryte po wojnie, w miejscowości Choustnikovo Hradištĕ w Czechach, szczątki pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu, a miejsce upamiętniono.
Organizatorzy czescy, przy współpracy z Muzeum Gross-Rosen, postanowili przypomnieć to wydarzenie. 19 maja przybyli do Muzeum Gross-Rosen goście z Czech, gdzie poznali historię tego obozu i złożyli kwiaty pod Pomnikiem-Mauzoleum. Druga część uroczystości odbyła się tego samego dnia po południu, w Choustnikovo Hradištĕ pod tablicą upamiętniającą. W uroczystości udział wzięły władze lokalne, przedstawiciele Rosji i Węgier, przedstawiciele związków kombatanckich, służby pogranicza, rowerzyści, młodzież i okoliczni mieszkańcy oraz delegacja Muzeum Gross-Rosen.