K+  K-      A  A  A
brama

Dział Zarządzania Inwestycjami

Dział Zarządzania Inwestycjami jest najmłodszą z komórek organizacyjnych Muzeum Gross-Rosen. Został on powołany, za zgodą Organizatora, tj. Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 kwietnia 2010 r. Jego utworzenie jest konsekwencją zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w Muzeum Gross-Rosen na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Ocena Stopnia gotowości i przygotowania beneficjentów wpisanych na listę projektów indywidualnych do realizacji w ramach XI Priorytetu POIiŚ”, w tym projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. jak również dotychczasowych doświadczeń Muzeum w prowadzeniu inwestycji.
Zadania Działu Zarządzania Inwestycjami zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum. Do najważniejszych należą: identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych Muzeum, Pozyskiwanie środków na realizację projektów inwestycyjnych oraz Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.