K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja zabezpieczająca wybranych listów więźniarskich oraz dokumentów ze zbiorów oryginałów znajdujących się w Muzeum Gross-Rosen

W 2010 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji województwa Dolnośląskiego zrealizowano zadanie pn.: „Konserwacja zabezpieczająca wybranych listów więźniarskich oraz dokumentów ze zbiorów oryginałów znajdujących się w Muzeum Gross-Rosen”.
Zadanie wykonano w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Wspieranie działań muzealnych.
Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.