K+  K-      A  A  A
brama

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

opublikowane: 14 stycznia 2011

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłaszają nabór na 11 edycję studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2011 r.

WYKŁADOWCY
Wykładowcami są nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownicy Muzeum oraz naukowcy z innych polskich uczelni – historycy, literaturoznawcy i socjolodzy. Z gościnnymi wykładami podczas kolejnych sesji studiów przybywają do Muzeum byli więźniowie, przedstawiciele świata polityki i kultury.
TEMATYKA

Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień związanych z totalitaryzmem nazistowskim i komunistycznym prezentowanych w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, literatura, sztuka). Nacisk został położony na zbrodnie popełnione przez Niemcy nazistowskie i ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego ludobójstwa dokonanego na Żydach i Romach. Program obejmuje także zagadnienia dotyczące prześladowań i eksterminacji innych grup narodowych i społecznych pod rządami nazistów i sowietów. Kluczowym zagadnieniem jest problematyka obozowa omawiana głównie na przykładzie KL Auschwitz. Stąd integralną częścią programu jest poznanie historii i zwiedzanie specjalistyczne byłego obozu Auschwitz realizowane głównie poprzez zajęcia prowadzone na wystawach muzealnych, w Archiwum i Dziele Zbiorów. Część zajęć odbywa się w innych muzeach i miejscach pamięci w Polsce, takich jak np. Majdanek, Bełżec, Sobibór. Podczas wizyty studyjnej w Krakowie i Tarnowie słuchacze maja możliwość zapoznania się z historia i kulturą Żydów oraz Romów. Nowością tej edycji studiów będzie prowadzenie części zajęć w systemie nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej MCEAH. Poza tym szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia warsztatowe organizowane na terenie autentycznego miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau. Uzupełnienie tematyki historycznej stanowią wykłady i ćwiczenia z zakresu socjologii, antropologii, metodyki nauczania o Holokauście oraz pedagogiki miejsc pamięci przygotowujące słuchaczy do pracy z młodzieżą.

DLA KOGO?
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, muzealników, pracowników instytucji kulturalno-oświatowych, dziennikarzy, politologów, księży, katechetów, samorządowców itp. Mogą w nich uczestniczyć osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie historii XX wieku (systemy totalitarne, historia i kultura Żydów, II wojna światowa, ludobójstwo, Holokaust) i pedagogiki miejsc pamięci.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Studia trwają trzy semestry. Opłata wynosi 1800 złotych (600 zł za semestr nauki).
Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia legitymacyjne, dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub poświadczoną kserokopię), podanie z prośbą o przyjęcie na studia (z nagłówkiem: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie) należy przesłać na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.
KONTAKT
Antoni Stańczyk
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
tel. 33 8448128
email: antoni.stanczyk@auschwitz.org.pl

Studia zostały uruchomione w 1998 r. z inicjatywy prof. Wacława Długoborskiego, byłego więźnia KL Auschwitz, historyka, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, kuratora naukowego Muzeum oraz prof. Jacka Chrobaczyńskiego, historyka z Uniwersytetu Pedagogicznego, jako odpowiedź na zauważalną potrzebę uzupełnienia wiedzy nauczycieli na temat totalitaryzmu, nazizmu i Holokaustu. Pomimo upływu lat studia te cieszą się nieustającą popularnością wśród nauczycieli, muzealników i innych osób, którzy z całej Polski przyjeżdżają do Oświęcimia, by w tym szczególnym miejscu zgłębiać interesującą ich problematykę. Obecna edycja studiów będzie 11. z kolei. Najlepsi absolwenci studiów maja możliwość wyjazdu do Izraela na seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”, organizowane przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.
http://pl.auschwitz.org.pl/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1308&Itemid=10