Nowo powstałe Miejsce Pamięci w Kamenz

opublikowane: 7 lipca 2011

W Herrentall, położonym w pobliżu starego miasta Kamenz w latach 1944/1945 istniał podobóz KL Gross-Rosen. Został zorganizowany na terenie fabryki. W obozie przebywało ponad 870 mężczyzn, wśród których najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie i Francuzi. Po wojnie miejsce to nadal wykorzystywały fabryki. Teren byłego obozu dopiero w 2010 r. został opuszczony przez zmieniających się właścicieli. Rada Miejska Miasta Kamenz i Wspólnota Kościoła Kamenz postanowiły upamiętnić „wszystkie straszne wydarzenia”, stąd też w dniu 7 lipca 2011 r. odbyło się otwarcie nowopowstałego Miejsca Pamięci, poświęconego ofiarom III Rzeszy. W uroczystości wzięły udział rodziny byłych więźniów, władze miasta, członkowie wspólnot religijnych, a także przedstawiciele Muzeum Gross-Rosen.