Obchody 70. rocznicy aresztowania członków grupy „Olimp”

opublikowane: 31 maja 2012

30 maja delegacja Muzeum wzięła udział w obchodach 70. rocznicy aresztowania członków wrocławskiej grupy konspiracyjnej „Olimp”. W skład tej grupy, powstałej latem 1941 roku, wchodzili członkowie wrocławskiej polonii i polscy robotnicy przymusowi. Działalność „Olimpu” koncentrowała się na sabotażu i zbieraniu informacji ważnych z wojskowego punktu widzenia, a także na pomaganiu polskim rodzinom we Wrocławiu. Robotnicy przymusowi spotykali się na poddaszu mieszkania braci Wyderkowskich w nieistniejącej już kamienicy przy ul. Jahnstrasse (ul. Sokolnicza). W miejscu tym stoi dziś pomnik upamiętniający te wydarzenia.
5 czerwca 1942 r. miała miejsce wielka wsypa, wielu członków „Olimpu” zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Co najmniej 20 z nich trafiło do KL Gross-Rosen, gdzie większość poniosła śmierć.
Podczas uroczystości upamiętniającej to wydarzenie z ramienia Muzeum referat nt. „Z wojennego Wrocławia do KL Gross-Rosen” wygłosiła Barbara Sawicka, zaś Aleksandra Kobielec zapoznała zebranych z projektem Pomnika Zagłady, pod nazwą „Kamienne piekło KL Gross-Rosen”.