Oferta edukacyjna Muzeum Gross-Rosen

Muzeum Gross-Rosen
zaprasza nauczycieli i uczniów na lekcję w zetknięciu z poobozowymi reliktami byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego

Na terenie byłego obozu:

– wystawy stałe i czasowe
– makieta obozu
– dokumenty archiwalne
– historyczne zdjęcia
– brama obozowa i wartownie strażnicze
– kamieniołom – miejsce pracy więźniów
– barak „francuski”
– krematorium polowe
– kuchnia więźniarska

Propozycja edukacyjna:

Wariant I:
Przejście po terenie byłego obozu i ekspozycjach muzealnych z przewodnikiem.
Projekcja filmu historycznego przygotowanego w oparciu o wspomnienia i relacje byłych więźniów.
Czas trwania: ok. 2,5 godz.

Wariant II:
Warsztaty edukacyjne (temat do wyboru):
„Korespondencja więźniarska”
„Egzekucje w KL Gross-Rosen”
„Eutanazja we współczesnym świecie na przykładzie obozu Gross-Rosen”
„Rewiry-szpitale obozowe”
„Obozowy posiłek w relacjach byłych więźniów”
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

Wariant III:
Przejście z przewodnikiem
Projekcja filmu
Wybrany warsztat edukacyjny
Czas trwania: ok. 4 godz.

Opłaty:

Usługa przewodnicka:
grupa do 15 osób – 30 zł
grupa do 40 osób – 60 zł

Projekcja filmu:
30 min. – 25 zł / grupa
60 min. – 50 zł / grupa
Parking: autokar – 10 zł

Zajęcia warsztatowe są bezpłatne i prowadzone tylko w języku polskim.

Zgłoszenia i kontakt:
Tel. 74 842 15 80 lub 669 188 779
E-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.eu
www.gross-rosen.eu