K+  K-      A  A  A
brama

PAMIĘCI OFIAR KL GROSS-ROSEN

opublikowane: 27 lipca 2012

Muzeum rozpoczęło właśnie zbiórkę publiczną, z której wszystkie przychody przekazane zostaną na budowę Pomnika Zagłady, niezwykłego monumentu Kamienne Piekło, upamiętniającego Ofiary KL Gross-Rosen. Pieniądze wrzucać można do skarbony ustawionej w głównym budynku ekspozycyjnym Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Udział w zbiórce daje możliwość współtworzenia tego niezwykle ważnego dla polskiej i europejskiej tożsamości projektu. W ten sposób każdy może przyczynić się do powstania tego upamiętnienia Ofiar jednego z najcięższych obozów w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady.
W 2005 roku Fundacja Kamieniołomy Gross-Rosen, utworzona z inicjatywy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, zleciła i sfinansowała opracowanie planu zagospodarowania ponad 12 hektarów kamieniołomu przekazanego wcześniej przez tę Fundację do Muzeum Gross-Rosen. Powstał wtedy unikatowy projekt Pomnika Zagłady, pod nazwą Kamienne Piekło, opracowany przez architekta Mirosława Nizio. Koncepcja Pomnika w formie monumentalnej instalacji architektoniczno-rzeźbiarskiej została poprzedzona staranną analizą źródeł historycznych opisujących życie i męczeństwo więźniów, z troską o zachowanie aury miejsca.
Pełne symboliki elementy kompozycji: monumentalna ściana stalowa i prowadzące do niej schody, Krypta, Znicz, mała i duża platforma widokowa, „Droga Pamięci”, doskonale korelują z surowym pięknem granitowego kamieniołomu. Projekt Kamienne Piekło stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie w historii polskiej turystyki Miejsc Pamięci, stwarzając możliwość wprowadzenia w Muzeum Gross-Rosen nowych form edukacji historyczno-społecznej.
Całkowita wartość Projektu szacowana jest na 29,9 mln złotych. Głównie finansowany będzie on ze środków Unii Europejskiej. Część pieniędzy przekaże organizator Muzeum, samorząd województwa dolnośląskiego, zaś część pochodzić będzie z prowadzonych zbiórek publicznych oraz od darczyńców prywatnych i instytucjonalnych.