K+  K-      A  A  A
brama

Prace archeologiczne prowadzone w I kwartale 2011 r.

opublikowane: 1 kwietnia 2011

W I kwartale 2011 roku kontynuowano prace archeologiczne na terenie obozu Gross-Rosen. Długa zima nie pozwoliła na prowadzenie większych wykopów terenowych, dlatego skupiono się na inwentaryzacji obiektów pozyskanych w trakcie prac prowadzonych w 2010 roku. Wczesną wiosną udało się rozpocząć prace sondażowe tzw. części oświęcimskiej obozu, która powstała najpóźniej, tj. jesienią 1944 roku.
Obecnie ta część obozu jest w dużym stopniu zniszczona. Pozyskiwano z niej po wojnie materiał budowlany, powodując całkowitą destrukcję niektórych baraków. Po wycięciu drzew i krzewów widoczny jest dawny układ baraków oraz dróg między nimi. W porównaniu z główną częścią obozu nie odnotowano tutaj dużej liczby zabytków ruchomych. Z ciekawszych przedmiotów odnaleziono m. in. resztki wyposażenia wojskowego rozrzuconego na przestrzeni około 20 m², w południowej partii części oświęcimskiej. Były to elementy konstrukcyjne spadochronu francuskiego AVIOREX (fot. 1,2,3), zapalniczka wojskowa (fot.4), końcówka dyszy (fot 7). Ponadto odnaleziono oprawkę zegarka kieszonkowego (fot.5) i mosiężną podstawkę (fot. 6).