Prace archeologiczne prowadzone w II kwartale 2011

opublikowane: 30 czerwca 2011

W drugim kwartale 2011 roku poszerzono wykop badawczy nr 7 i 8. Pozyskano kolejną sekwencję zabytków ruchomych zdeponowanych w tym miejscu, w trakcie i po zaprzestaniu funkcjonowania obozu. Część przedmiotów była w bardzo złym stanie technicznym. Wynika to głównie z położenia odnajdowanych zabytków, u podnóża sztucznie uformowanego stoku. Jest to miejsce mocno zawilgocone, w którym w sezonie jesienno-zimowym stale utrzymuje się woda. Spektrum odnajdowanych przedmiotów jest różnorodne. Oprócz rzeczy osobistych więźniów (medaliki, obrazek święty, łyżka – wyrób obozowy), występuje także sprzęt wojskowy (manierka, papierośnica). Ciekawy jest monogram liter „FR” ze śladem mocowania na szpilkę z tyłu. Jego wykonanie wskazuje na produkcję obozową.