K+  K-      A  A  A
brama

Przedstawiciele Ambasady i Konsulatu USA w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 17 listopada 2011

Dnia 15 listopada br. do Miejsca Pamięci – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy przybyli z wizytą przedstawiciele Ambasady USA w Polsce i Konsulatu w Krakowie.
W skład delegacji weszli:
Lisa Helling, Public Affairs Officer, Ambasada USA w Warszawie
Nadia Ziyadeh, Konsul, Konsulat USA w Krakowie
Janina Galas, Dyrektor Ośrodka Informacji, Konsulat USA w Krakowie
Maria Brzostek, Specjalista d/s Kultury, Konsulat w Krakowie.
Obecny był również Prezes Fundacji „Kamieniołomy Gross-Rosen”, Piotr Koral.
Goście zapoznali się z historią obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, realizacją programu „Kamienne Piekło I” oraz projektem zagospodarowania architektoniczno-przestrzennego historycznego kamieniołomu pod nazwą „Kamienne Piekło II”.
Dyrektor Muzeum zaprezentował m.in. zrekonstruowane obiekty, tj. barak więźniarski nr 7 oraz wieżę strażniczą, omawiając przy tym koncepcję muzealnych zamierzeń ekspozycyjnych.
Spotkanie to było również okazją do złożenia stronie amerykańskiej podziękowań za dotychczasową współpracę w realizacji wspólnych działań i przedsięwzięć.