K+  K-      A  A  A
brama

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Bukołowie

opublikowane: 12 października 2010

Z inicjatywy Czecha Pana Vaclava Pericha 8.10.2010 r. w Bukołowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy, poświęconej pamięci więźniarek FAL Kurzbach – filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W funkcjonującym tutaj w latach drugiej wojny światowej podobozie osadzono 1000 kobiet narodowości żydowskiej, które III Rzesza wykorzystywała do prac związanych z budową umocnień ziemnych.

Jedną z uwięzionych była teściowa fundatora tablicy Vaclava Pericha, Hana Bořkovcová, na której późniejszą twórczość literacką niemały wpływ miał pobyt w obozie Kurzbach. Na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Miejski w Żmigrodzie przybyli między innymi z Czech krewni byłej więźniarki, przedstawiciele gminy żydowskiej z Wrocławia, nauczyciele i młodzież z okolicznych szkół. Krótką historię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz filii Kurzbach przedstawiła zgromadzonym Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen, Grażyna Choptiany. Uroczystość zakończyła się otwarciem w baszcie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie wystawy czasowej zatytułowanej „Filia KL Gross-Rosen – FAL Kurzbach”. Ekspozycję przygotowało Muzeum Gross-Rosen. Prezentowana wystawa będzie dostępna dla turystów odwiedzających ziemię żmigrodzką.