K+  K-      A  A  A
brama

Uroczystość podpisania Listu Intencyjnego

opublikowane: 8 lipca 2008

7 lipca 2008 roku o godz. 1100 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość podpisania Listu Intencyjnego w sprawie realizacji projektu-pomnika „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN” w historycznym kamieniołomie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Sygnatariuszami Listu są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys, Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Piotr Koral, Członek Zarządu Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Tadeusz Gałkowski oraz Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Janusz Barszcz.

Celem budowy pomnika jest upamiętnienie tysięcy więźniów z całej Europy, którzy ginęli i cierpieli w hitlerowskim obozie Gross-Rosen w latach II wojny światowej, jak również konserwacja i rekonstrukcja historycznych obiektów poobozowych oraz rozwinięcie przez Muzeum Gross-Rosen nowych form działalności edukacyjnej. Projekt zagospodarowania przestrzennego historycznego kamieniołomu Gross-Rosen opracował, na zlecenie Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, architekt Mirosław Nizio.

Oprócz Sygnatariuszy w uroczystości podpisania Listu Intencyjnego wzięli udział: byli więźniowie obozu Gross-Rosen, Ambasador Izraela w Polsce David Peleg, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Annette Bußmann, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, Przedstawiciel Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Małgorzata Różycka, posłowie i senatorowie ziemi dolnośląskiej, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości i Enterprise Investors bez których nie powstałby projekt „Kamienne piekło KL Gross-Rosen”.

Uroczystość ta potwierdza dążenia władz Rzeczpospolitej oraz administracji samorządowej, a także działaczy społecznych do promowania Muzeum Gross-Rosen, jako ważnego elementu publicznej edukacji oraz uczynienia go wyrazistym punktem na mapie Polski, upamiętniającym ofiary hitleryzmu.