K+  K-      A  A  A
brama

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

opublikowane: 12 września 2012

W dniach 5-7 września 2012 r. we Wrocławiu odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, w którym wzięli udział pracownicy Działu Gromadzenia Zbiorów. Hasło przewodnie Zjazdu brzmiało „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”. W trakcie warsztatów i paneli poruszano tematy związane z problemami, z którymi spotyka się archiwista w swojej codziennej pracy, takimi jak np. wartościowanie akt (co powinno zostać zachowane, co może w przyszłości stanowić źródło do badań historycznych), tworzenie wykazów akt i stosowanie ich przy wartościowaniu dokumentacji. Dużo uwagi poświęcono zabezpieczaniu (m.in. digitalizacji), konserwowaniu i przechowywaniu archiwaliów.
Podniesiono również kwestię kształcenia przyszłych archiwistów, w świecie coraz bardziej rozwijającej się informatyzacji, administracji i życia społecznego.
Zastanawiano się również nad stanem i perspektywami polskiego prawa archiwalnego, w kontekście tworzenia akt z wykorzystaniem technik informatycznych oraz ochrony praw i wolności podmiotów, których dotyczą treści archiwalne.
Podczas dyskusji poruszano szereg zagadnień związanych z prawnymi podstawami działania archiwów wyodrębnionych oraz ich rolą i znaczeniem w systemie bezpieczeństwa państwa.
W trakcie Zjazdu prezentowane były również nowoczesne metody zabezpieczania archiwaliów zaczynając od bezkwasowych opakowań na akta papierowe, a kończąc na nowoczesnym sprzęcie przeznaczonym do digitalizacji archiwaliów.