K+  K-      A  A  A
brama

Warsztaty służb informacyjnych

opublikowane: 1 grudnia 2010

W dniach 17–19.11.2010 r. odbyły się „Warsztaty służb informacyjnych” zorganizowane przez Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W spotkaniu tym wzięli udział pracownicy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Gross-Rosen, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Więzienia „Pawiak”, Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pod nazwą „służby informacyjne” należy rozumieć te działy bądź komórki w w/w muzeach i instytucjach, które zajmują się bezpośrednim udzielaniem informacji o losach byłych więźniów i osób represjonowanych w czasie II wojny światowej.Na spotkaniu zaprezentowano rys historyczny oraz zasób archiwalny poszczególnych instytucji i sposób jego narastania (prezentacje multimedialne), jak również omówiono miejsce i rolę służb informacyjnych w strukturze placówek. Rozważano również możliwości zastosowania baz danych w rekonstrukcji materiałów archiwalnych jak i wykorzystanie tych baz w pracy służb informacyjnych.
Niewątpliwie ważnym punktem warsztatów było spotkanie z Panem Kazimierzem Smoleniem, byłym więźniem KL Auschwitz, a w okresie powojennym długoletnim dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas pobytu w KL Auschwitz Pan Kazimierz Smoleń pracował w kancelarii Politische Abteilung i na wspomnianym spotkaniu opowiadał o zasadach i warunkach pracy w obozowej kancelarii.