K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta przedstawicieli ITS Arolsen

opublikowane: 15 marca 2011

14 marca 2011 r. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odwiedził Pan Jean-Luc Blondel – dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Arolsen (ITS Arolsen), któremu towarzyszyli Pani Nicole Dominicus – kierownik Działu Archiwalnego oraz Pan Sebastian Schönemann – zastępca kierownika Działu Projektów Naukowych i Pedagogiki. Goście spotkali się z dyrektorem Muzeum Januszem Barszczem, zastępcą dyrektora Andrzejem Gwiazdą oraz z kierownikami Działów Gromadzenia Zbiorów – Anetą Małek i Działu Naukowo-Badawczego – Barbarą Sawicką. W trakcie spotkania rozmawiano o organizacji obu instytucji, ich zasobach archiwalnych, współpracy w zakresie udzielana informacji o byłych więźniach oraz o możliwościach realizowania wspólnych projektów badawczych. Delegację zapoznano również z programem prac konserwatorsko-budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”.
Goście obejrzeli także wystawę monograficzną „KL Gross-Rosen 1941-1945” oraz film dokumentalny dotyczący historii KL Gross-Rosen, a następnie zapoznali się z multimedialną prezentacją architektoniczno-przestrzennego projektu zagospodarowania przestrzeni muzealnej w historycznym kamieniołomie, autorstwa Mirosława Nizio p.n. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II”.
Po projekcji goście zwiedzili teren byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen wraz z historycznym kamieniołomem, obiekty poobozowe poddane konserwacji oraz ekspozycję sztuby więźniarskiej w tzw. baraku francuskim, a także wystawy stałe prezentowane w głównej bramie obozowej. Obejrzano również zrekonstruowane obiekty tworzące infrastrukturę obozową, tj. barak więźniarski nr 7 i wieżę strażniczą.