Z nowości wydawniczych

opublikowane: 23 stycznia 2014

W ubiegłym roku minęło 30 lat od powstania Muzeum Gross-Rosen. Taka okrągła rocznica jest niewątpliwie dobrym powodem do zaprezentowania działalności tej szczególnej instytucji wszystkim zainteresowanym. Zachęcamy więc do przeczytania artykułu Doroty Suli „30 – lecie Muzeum Gross-Rosen”, zamieszczonego na łamach pierwszego numeru „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej”, która dostępna jest w bibliotece Muzeum, a także w bibliotece cyfrowej.
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3222. Artykuł jest również dostępny w zakładce Do Pobrania.
Polacy...Osoby zainteresowane losami mieszkańców wsi Zawonie, z których część w marcu 1944 r. trafiła do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen informujemy, iż ukazał się artykuł dr Doroty Suli pt. „Z kart trudnej historii relacji polsko-niemiecko-ukraińskich w okresie II wojny światowej. Pacyfikacja wsi Zawonie 6 marca 1944 roku i losy jej mieszkańców w świetle relacji”. Tekst stanowi rozdział publikacji „Polacy-Niemcy-Ukraińcy w XIX i XX wieku. O przeszłości dla przyszłości w miejscach pamięci”, Wydawnictwo Cum Laude, pod red. M. Białokura, Opole 2013
„Zawonie było niewielką wioską, położoną na lewym brzegu Bugu w powiecie sokalskim, w województwie lwowskim. Okoliczne wioski były w większości zamieszkane przez ludność ukraińską stąd Zawonie stanowiło swego rodzaju wysepkę polskości. Według przekazów wioskę założył Kisiel, który prawdopodobnie był protoplastą rodu Kisielewiczów. W 1943 r. jedna trzecia mieszkańców Zawonia nosiła nazwisko Kisielewicz. W tym czasie we wsi znajdowało się 37 domów. Była też szkoła i kaplica. Mieszkańcy prowadzili spółdzielczy sklep. Wybuch wojny nie dotknął Zawonia. Przez pierwsze lata do mieszkańców wsi dochodziły jedynie odgłosy toczących się walk. Z czasem zaczęły też docierać wieści o mordach dokonywanych na polskiej ludności przez ukraińskich nacjonalistów…”. Mamy nadzieję, że powyższy fragment publikacji zachęci Państwa do sięgnięcia po lekturę. Książka dostępna jest w bibliotece Muzeum Gross-Rosen.