Publikacje wydane w latach 1987-1989

Wydawnictwa można nabyć w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i w Wałbrzychu,
można również zamawiać pisząc na adres e-mail: ela.gibalka@gross-rosen.eu.
Tytuły, których nakład został już wyczerpany są do wglądu w bibliotece Muzeum w Wałbrzychu.

Egzekucja z 5 XII 1944 r. w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen
Wałbrzych 1989Alfred Konieczny

Nakład wyczerpany

Ewakuacja więźniów AL Riese do Trautenau
Wałbrzych 1989Bogdan Cybulski

Nakład wyczerpany

Losy 50. młodocianych więźniów z AL Landeshut
Wałbrzych 1989Grażyna Choptiany

Nakład wyczerpany

KL Gross-Rosen
Wałbrzych 1987Alfred Konieczny

Informator – język polski i angielski
Język polski cena: 1,00 zł
Język angielski cena: 5,00 zł

Obozy podporządkowane KL Gross-Rosen (stan badań)
Rogoźnica 1987Bogdan Cybulski

Nakład wyczerpany