K+  K-      A  A  A
brama

Oferta edukacyjna

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną.
Zapraszamy nauczycieli i uczniów na lekcję w zetknięciu z poobozowymi reliktami byłego nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego
Na terenie byłego obozu:
• brama obozowa i wartownie strażnicze
• kamieniołom – miejsce pracy więźniów
• krematorium polowe
• kuchnia więźniarska
• barak „francuski”
PROPOZYCJA EDUKACYJNA:
• Wariant I:
Przejście po terenie byłego obozu i ekspozycjach muzealnych z przewodnikiem
Projekcja filmu historycznego przygotowanego w oparciu o wspomnienia byłych więźniów Czas trwania: ok. 2,5 godz.
• Wariant II:
Warsztaty edukacyjne (temat do wyboru):
„Korespondencja więźniarska”
„Egzekucje w KL Gross-Rosen”
„Eutanazja we współczesnym świecie na przykładzie obozu Gross-Rosen”
„Kary w systemie KL Gross-Rosen”
„Rewiry-szpitale obozowe”
„Obozowy posiłek w relacjach byłych więźniów”
„Chcieliśmy normalnie żyć… – biografie więźniów KL Gross-Rosen”
„Herosi w pasiakach – bohaterskie postawy uczestników sportowych starć w KL Gross-Rosen”
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
• Wariant III:
Przejście z przewodnikiem Projekcja filmu
Wybrany warsztat edukacyjny Czas trwania: ok. 4 godz.
Usługa przewodnicka:
• grupa do 15 osób – 40 zł
• grupa do 40 osób – 80 zł
Opłaty:
Projekcja filmu:
• 30 min. – 25 zł / grupa
• 60 min. – 50 zł / grupa

Parking:
• autokar – 10 zł, samochód osobowy – 5 zł, motocykl – 3 zł.
Zajęcia warsztatowe są bezpłatne, prowadzone w jęz. polskim.

Zgłoszenia i kontakt:
tel. 74 842 15 80 lub 74 855 90 07
e-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.eu

Oferta edukacyjna

OFERTA MUZEUM GROSS-ROSEN NA FERIE 2024