K+  K-      A  A  A
brama

Projekty

W 2005 r. opracowano projekt konserwatorsko-budowlany i architektoniczno-przestrzenny pn. „Kamienne Piekło”. Projekt ten składa się z dwóch przedsięwzięć:

 1. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jest zaplanowanym na lata 2009 – 2011 przedsięwzięciem, w ramach którego prowadzone są m.in. następujące prace:
  • prace konserwatorskie na 27 poobozowych obiektach zlokalizowanych w części więźniarskiej, w tym m.in. łaźni więźniarskiej, baraku tzw. francuskim, kuchni więźniarskiej, budynku tzw. Blaupunktu, krematorium, baraku przyjęć, magazynie odzieży i magazynie depozytów;
  • prace konserwatorskie na murach oporowych i schodach;
  • rekonstrukcja jednego typowego baraku więźniarskiego i jednej wieży strażniczej;
  • oczyszczenie terenu Muzeum (ok. 11 ha) z drzew i krzewów samosiejek;
  • badania archeologiczne.
 2. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, to warte ok. 29,9 mln zł przedsięwzięcie, którego celem jest przekształcenie Muzeum Gross-Rosen w nowatorską placówkę muzealno-edukacyjną, pełniącą funkcję Europejskiego Centrum Edukacji Historycznej.

Zastosowane uniwersalne formy przekazu sprawią, że idea Pomnika Zagłady – podkreślenie specyfiki byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz upamiętnienie jego ofiar w symbolicznej, współczesnej i prostej formie – będzie zrozumiała i przekonująca dla wszystkich zwiedzających, bez względu na wiek, płeć, narodowość, krąg kulturowy, światopogląd i zdolności percepcyjne.