Karta poszukiwań więźnia

 

Dane osoby poszukującej informacji o więźniu:

Imię i nazwisko (wymagane):

Cel poszukiwań (wymagane):

Adres do korespondencji (wymagane):
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, kraj)

Adres e-mail (wymagane):

Dane dotyczące poszukiwanego więźnia:

Imię i nazwisko (wymagane):

Data i miejsce urodzenia:

Data i miejsce aresztowania:

Pobyt w więzieniach, gettach, innych obozach przed osadzeniem w KL Gross-Rosen:

Data osadzenia w KL Gross-Rosen:

Numer obozowy:

Pobyt w obozach po opuszczeniu KL Gross-Rosen:

Data i miejsce śmierci (jeśli dotyczy):

Data i miejsce wyzwolenia:

Uwagi:

Dodaj załącznik (plik typu: jpg, bmp, tif, pdf, doc, docx
lub jako plik spakowany (zip, rar) gdy więcej niż jeden dokument)

Formularz zostanie wysłany na adres e-mail: d.dokumentacji@gross-rosen.eu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych znajdują się tutaj