K+  K-      A  A  A
brama

Publikacje wydane w latach 1990-1999

Wydawnictwa można nabyć w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i w Wałbrzychu,
można również zamawiać pisząc na adres e-mail: ksiegarnia@gross-rosen.eu.
Tytuły, których nakład został już wyczerpany są do wglądu w bibliotece Muzeum w Wałbrzychu.

Außenlager des Konzentrationslagers Gross-Rosen. Arbeitslager Brünnlitz
Wałbrzych 1999Aleksandra Kobielec
Gniew
Wałbrzych 1999Zbigniew MazurekNakład wyczerpany
Arbeitslager Brieg - filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen we wspomnieniach byłych więźniów
Wałbrzych 1996Aleksandra Kobielec
Gross-Rosen
Nowa Ruda 1996Folder-składanka Nakład wyczerpany
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Wałbrzych 1996Folder wydany w języku niemieckim
Nakład wyczerpany
Die Völker Europas im KL Gross-Rosen
Wałbrzych 1995Nakład wyczerpany
Transporty więźniów z KL Gross-Rosen do filii KL Flossenbürg - Leitmeritz
Wałbrzych 1995Barbara Sawicka

Nakład wyczerpany

AL Niesky - filia KL Gross-Rosen (w świetle relacji byłych więźniów)
Wałbrzych 1993Danuta SawickaNakład wyczerpany
Więźniowie Żydzi w KL Gross-Rosen. Stan badań
Wałbrzych 1993Aleksandra KobielecNakład wyczerpany
Die unterirdischen Bauten im Eulengebirge und auf Schloss Fürstenstein
Wałbrzych 1992Piotr Kruszyński
Księga zmarłych więźniów KL Gross-Rosen, część I.
Wałbrzych 1992Opracowanie i wstęp Grażyna Choptiany
Polscy duchowni katoliccy w KL Gross-Rosen
Wałbrzych 1991Barbara SawickaNakład wyczerpany
Wetterstelle
Wałbrzych 1990Alfred Konieczny