K+  K-      A  A  A
brama

Regulamin korzystania z audioprzewodników

Korzystanie z audioprzewodnika w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

1.Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
2. Wypożyczenie audioprzewodnika jest odpłatne. Opłata jest zgodna z aktualnym cennikiem Muzeum Gross-Rosen, dostępnym na stronie internetowej www.gross-rosen.eu
3. Muzeum nie gwarantuje ciągłej dostępności audioprzewodników i nie prowadzi ich rezerwacji.
4. Muzeum zobowiązane jest udostępnić urządzenie zdezynfekowane i sprawne pod względem technicznym. Do urządzenia można podłączyć własne słuchawki.
5. Audioprzewodnik może wypożyczyć tylko osoba pełnoletnia. Za urządzenie wypożyczone osobie niepełnoletniej pełną odpowiedzialność bierze opiekun prawny.
6. Opłatę za wypożyczenie audioprzewodnika należy dokonać w kasie Muzeum. Odbiór urządzenia odbywa się w holu budynku głównego Muzeum Gross-Rosen, po okazaniu dowodu opłaty.
7. Audioprzewodnik należy zwrócić w punkcie wypożyczenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania, najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik i jest zobowiązany do korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Wypożyczający zobowiązany jest również do pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożliwości naprawy.
10. Wypożyczający może skorzystać z pomocy pracownika Muzeum Gross-Rosen w zakresie obsługi urządzenia.
11. Treści zawarte w audioprzewodniku chronione są prawem autorskim – kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie jest zabronione.
12. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku próby wyniesienia urządzenia poza teren Muzeum zostanie uruchomiony automatycznie sygnał alarmowy.