K+  K-      A  A  A
brama

Kamienne Piekło I

Projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” to:

 • 31 obiektów
 • 6 569,53 m3 kubatury obiektów
 • 126 754,30 m2 powierzchni obiektów
 • 3 nowe miejsca pracy
 • wzrost liczby zwiedzających o 14,68%

ale także:

 • 14 projektów architektonicznych,
 • 17 pozwoleń konserwatora zabytków,
 • 15 pozwoleń na budowę,
 • ok. 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • przeszło 70 faktur do rozliczenia.

Całkowita wartość projektu 7 444 250,72 PLN, w tym:

 • wkład Unii Europejskiej 3 703 231,24 PLN
 • wkład budżetu państwa (MKiDN) 3 629 166,63 PLN
 • wkład Samorządu Województwa Dolnośląskiego 87 450,85 PLN
 • wkład Muzeum Gross-Rosen 24 402,00 PLN

Realizacja projektu Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – 2011: