K+  K-      A  A  A
brama

Wystawy stałe

„KL Gross-Rosen 1941 – 1945”

Wystawa ta prezentuje nie tylko historię obozu, ale również okrutne realia codziennego życia więźniów, wykorzystując do tego celu różnorodny materiał zdjęciowy, mapy, oryginalne dokumenty, przedmioty codziennego użytku, także te wytworzone przez samych więźniów. Dopełnieniem są grafiki wykonane przez byłych więźniów KL Gross-Rosen: Jana Komskiego, Szmula Laitnera i Antoniego Gładysza oraz fragmenty wspomnień ich obozowych kolegów.
Scenariusz wystawy: Aleksandra Kobielec i Barbara Sawicka.
Projekt narzędzi wystawienniczych: Agnieszka Sowa-Szenk.
Wykonawca wystawy: PPH MEGA Sp. z o.o. Oleśnica.
Wszystkie materiały zaprezentowane na wystawie pochodzą z archiwum Muzeum Gross-Rosen.

„AL Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich”

Pod koniec 2008 r. w baraku w prawym skrzydle bramy wejściowej na teren byłego obozu, została otwarta nowa wystawa pt. „AL Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich”, według scenariusza dr Doroty Suli.
Kryptonimem „AL Riese” określano sieć obozów, podległych KL Gross-Rosen, rozlokowanych w Górach Sowich (Eulengebirge) i Zamku Książ (Fürstenstein), powstałych w związku z rozpoczętą w 1943 roku budową kolejnej kwatery Hitlera.
Scenariusz wystawy: Dorota Sula.
Projekt narzędzi wystawienniczych: Krzysztof Wołowski.
Wykonawca wystawy: PPHU „HOSTAL” K. Hostyński i S-ka.
Prezentowane na wystawie zdjęcia i dokumenty pochodzą z archiwum Muzeum Gross-Rosen.
Wystawa została zrealizowana przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

„Zaginione człowieczeństwo”

Wystawa stała (w lewym skrzydle bramy głównej KL Gross-Rosen), o charakterze historyczno-edukacyjnym. Ekspozycja przedstawia genezę i rozwój systemów totalitarnych w Europie w latach 1919-1945. Szczególną uwagę zwrócono na problem kształtowania się faszyzmu niemieckiego i powstania obozów koncentracyjnych. W tle przedstawiono los, pojedynczego człowieka, byłego więźnia obozu Gross-Rosen i jego rodziny. Ekspozycja prezentuje również fakty związane z totalitaryzmem stalinowskim.

Jej celem jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i z dziedzictwem kulturowym Ojczyzny. Wystawa może stanowić element ciekawej tzw. żywej lekcji historii przeprowadzonej w Miejscu Pamięci.
Autorzy dziękują za pomoc w realizacji wystawy Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz byłemu więźniowi KL Gross-Rosen Panu Romanowi Konarzewskiemu.
Scenariusz wystawy: Zespół (Działy Oświatowy oraz Naukowo-Badawczy Muzeum Gross-Rosen).
Projekt narzędzi wystawienniczych: Krzysztof Wołowski.
Wykonawca wystawy: PPHU „HOSTAL” K. Hostyński i S-ka.
Wystawa została zrealizowana przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Barak tzw. francuski

Po kompleksowym remoncie i konserwacji, ponownie udostępniono zwiedzającym zachowaną część (piwniczną) baraku więźniarskiego nr 9/10, tzw. francuskiego. Na zewnątrz (podłoga nieistniejącego piętra pełniąca obecnie funkcję dachu), w środkowej części zachowano, jako tzw. świadków, fragmenty posadzki i armatury wodno-kanalizacyjnej. Wewnątrz pokazano typowe wyposażenie baraku więźniarskiego: szafy, prycze, stoły i stołki.

„ZOSTAŁY RZECZY, PAMIĘĆ, ŻAL…”

W odremontowanym przyziemiu dawnej tkalni obozowej została otwarta nowa wystawa. Można obejrzeć na niej zabytki archeologiczne pozyskane dzięki realizacji przedsięwzięcia „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany”. W wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego towarzyszącego pracom konserwatorsko-budowlanym pozyskano ponad 600 zabytków, z czego około 300 pokazano na wystawie. Prezentowane przedmioty uzupełnione fragmentami wspomnień i relacji więźniów stanowią opowieść o obozowym dniu.
Scenariusz wystawy: Aleksandra Kobielec i Aneta Małek.
Projekt narzędzi wystawienniczych: Katarzyna Jagiełło.
Wykonawca wystawy: PPHU „HOSTAL” K. Hostyński i S-ka.
Autorzy dziękują Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie zdjęć i grafik.

Barak nr 7

W 2010 r. w ramach projektu konserwatorsko-budowlengo pn. Kamienne piekło I, został na zachowanych fundamentach, zrekonstruowany i udostępniony zwiedzającym barak więźniarski nr 7 oraz jedna wieża strażnicza.
W lewym skrzydle baraku, w ramach projektu „Przywrócić Pamięć” dokonano rekonstrukcji typowej sztuby więźniarskiej.
Zrekonstruowany barak więźniarski przeznaczony był dla 350 osób i podzielony na dwie sztuby (izby). W takim baraku na jednego więźnia przy normalnym stanie osobowym przypadało ok. 1,5 m2. Jednakże baraki te często były przepełnione dwu a nawet trzykrotnie. Ta rekonstrukcja przybliży zwiedzającym warunki życia więźniów w obozie.
Projekt „Przywrócić pamięć – materialne znaki historii”, czyli rekonstrukcja sztuby więźniarskiej, został przygotowany dzięki finansowemu wsparciu rządu Stanów Zjednoczonych już w 2010 r. Na jego realizację zaś pozyskaliśmy środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Scenariusz wystawy: Dział Naukowo-Badawczy Muzeum Gross-Rosen.
Projekt narzędzi wystawienniczych: Katarzyna Jagiełło.
Wykonawca wystawy: Dekobau Sp. z o.o. Lubin.

„Filie KL Gross-Rosen”

W latach 1942-1945 na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej powstało prawie sto obozów podporządkowanych KL Gross-Rosen. Wystawa przybliża ich historię, m.in.: AL Fünfteichen, AL Dyhernfurth, AL Langenbielau czy kompleksu podobozów „AL Riese” zlokalizowanych w Górach Sowich.
Jednym z elementów wystawy jest film o spektakularnej ucieczce więźniów z Arbeitslager Brieg (obecnie Brzeg).
Wystawa prezentowana jest w zrekonstruowanym baraku więźniarskim nr 7. Zdjęcia i materiały historyczne pochodzą z archiwów: Muzeum Gross-Rosen i Zamku Książ.

Scenariusz wystawy: Aleksandra Kobielec – Dział Naukowo-Badawczy Muzeum Gross-Rosen.
Projekt ekspozycji i opracowanie graficzne: Katarzyna Jagiełło.