K+  K-      A  A  A
brama

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o możliwości współpracy Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz grupami nieformalnymi w obszarze zadań statutowych Muzeum. Decyzję o zakresie, formach i zasadach współpracy z wymienionymi podmiotami podejmuje każdorazowo Dyrektor Muzeum. Zainteresowane współpracą organizacje prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.
Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami – „Standardy współpracy dolnośląskich instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, a także grupami nieformalnymi” oraz Statutem Muzeum.
Wypełniony formularz kontaktowy prosimy przesłać mailowo na adres koordynatora ds. kontaktów ze środowiskiem pozarządowym.

Agata Żydek
upowszechnianie@gross-rosen.eu
tel. 74 846 45 66
Czas rozpatrzenia przesłanych wniosków wynosi 21 dni.
Zapraszamy do współpracy!
 
Standardy współpracy
Statut muzeum
Formularz kontaktowy z Muzeum Gross-Rosen

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych znajdują się tutaj

 

  Formularz kontaktowy z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup nieformalnych

  Nazwa organizacji: (wymagane):

  Imię i nazwisko osoby kontaktującej się: (wymagane):

  Adres mailowy (wymagane):

  Telefon (wymagane):

  Krótki opis profilu działalności oraz link do strony internetowej (jeśli istnieje) (wymagane):

  Krótki opis projektu (wymagane):

  Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (wymagane):

  Termin realizacji (wymagane):

  Zakładane obszary współpracy z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (wymagane):

  Zakładane efekty współpracy (wymagane):