Archiwum

KOMUNIKAT

Z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z dużym przyrostem zakażeń COVID-19 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że od 30 października 2020 r. do odwołania wstrzymujemy możliwość osobistego korzystania z zasobów Archiwum, Biblioteki oraz czytelni Muzeum.
Wszelkie zapytania dotyczące:
– losów byłych więźniów
– zbiorów
– ewentualnych kwerend
możliwe są drogą e-mailową.

Dyrekcja
Muzeum Gross-Rosen

INFORMACJA O ARCHIWUM

Archiwum wchodzi w skład Działu Gromadzenia Zbiorów i zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych dotyczących historii powstania i funkcjonowania hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz losów jego więźniów.
Chcąc uzyskać informację o byłym więźniu można:

  • wypełnić znajdującą się na stronie „Kartę Poszukiwań Więźnia”
  • przesłać zapytanie drogą pocztową na adres: Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych.

Archiwum nie udziela informacji telefonicznie.

Osoby chcące skorzystać z zasobu archiwalnego prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie „Regulaminem udostępniania materiałów archiwalnych”.

Archiwum Muzeum Gross-Rosen mieści się w Wałbrzychu przy ulicy Szarych Szeregów 9 (dzielnica Konradów), i czynne jest od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do 14.30. z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin
korzystania z Archiwum i czytelni Muzeum Gross-Rosen
w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2

Regulamin korzystania z Archiwum
Regulamin korzystania z biblioteki