K+  K-      A  A  A
brama

„Przeżyliśmy Gross-Rosen”

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować fragmenty zeszytów „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, wydawanych w latach 80. XX wieku przez Komisję Historyczną Środowiska byłych Więźniów Gross-Rosen, działającą przy Kole nr 1 ZBoWiD w Warszawie.
W publikowanych materiałach wykorzystywano opracowania zgromadzone w archiwum Klubu byłych Więźniów Gross-Rosen, takie jak relacje historyczne, wspomnienia itp.
Zgromadzone w 4 tomach zeszyty zawierają informacje i wspomnienia dotyczące obozu głównego Gross-Rosen (opisy transportów więźniów do obozu, ich losy w obozie, opisy ważniejszych wydarzeń obozowych, transportów ewakuacyjnych, życia na blokach, na rewirze, w komandach obozowych itp.) oraz filii KL Gross-Rosen, rozsianych na terenie Śląska, Czech i Niemiec.
W odrębnych tomach zawarto wykazy Polaków zmarłych i pomordowanych w KL Gross-Rosen oraz noty biograficzne więźniów.
Zapraszamy do lektury.

Tom I zeszyt 1

 

Tom I zeszyt 2 cz 1

Tom I zeszyt 2 cz 2

 

Tom I zeszyt 4 cz 1
Tom I zeszyt 4 cz 2

 

Tom I zeszyt 5 cz 1
Tom I zeszyt 5 cz 2
Tom I zeszyt 5 cz 3
Tom I zeszyt 5 cz 4
Tom I zeszyt 5 cz 5
Tom I zeszyt 5 cz 6
Tom I zeszyt 6 cz. 1
Tom I zeszyt 6 cz. 2
Tom I zeszyt 7 cz. 1
Tom I zeszyt 7 cz. 2
 

Tom II zeszyt 1 cz 1

Tom II zeszyt 1 cz 2

Tom II zeszyt 2 cz. 1
Tom II zeszyt 2 cz. 2
Tom II zeszyt 2 cz. 3

Tom II zeszyt 3 cz. 1
Tom II zeszyt 3 cz. 2
Tom II zeszyt 3 cz. 3
Tom II zeszyt 3 cz. 4

Tom II zeszyt 4 cz. 1
Tom II zeszyt 4 cz. 2
Tom II zeszyt 5
Tom II zeszyt 6 cz. 1
Tom II zeszyt 6 cz. 2
Tom II zeszyt 7 cz. 1
Tom II zeszyt 7 cz. 2
Tom II zeszyt 8 cz 1
Tom II zeszyt 8 cz 2
Tom II zeszyt 8 cz 3