Kontakt

Organizator Muzeum:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Rogoźnica, województwo dolnośląskie

ul. Ofiar Gross-Rosen 26
poczta 58-152 Goczałków
tel. 74 85-590-07,
74 661 59 10
669-188-779

Archiwum i Pracownie
Naukowo-Badawcze

58-304 Wałbrzych,
ul. Szarych Szeregów 9
tel. 74 842-15-80,
74 846-45-66
tel./fax 74 842-15-94
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu
Konto: BZ WBK SA 1 O/Wałbrzych
Nr 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397

Dyrektor Janusz Barszcz

Zastępca dyrektora Andrzej Gwiazda