Kontakt

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rogoźnica, województwo dolnośląskie

ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków
tel. 74 85-590-07
74 661 59 10
669-188-779

Archiwum i Pracownie
Naukowo-Badawcze

58-304 Wałbrzych
ul. Szarych Szeregów 9
tel. 74 842-15-80
74 846-45-66
tel./fax 74 842-15-94
e-mail: muzeum@gross-rosen.eu
Konto: Santander Bank Polska SA 1 O/Wałbrzych
Nr 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397

Dyrektor Janusz Barszcz

Zastępca dyrektora Andrzej Gwiazda