K+  K-      A  A  A
brama

Publikacje wydane w latach 1987-1989

Wydawnictwa można nabyć w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i w Wałbrzychu,
można również zamawiać pisząc na adres e-mail: ksiegarnia@gross-rosen.eu.
Tytuły, których nakład został już wyczerpany są do wglądu w bibliotece Muzeum w Wałbrzychu.

Egzekucja z 5 XII 1944 r. w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen
Wałbrzych 1989Alfred KoniecznyNakład wyczerpany
Ewakuacja więźniów AL Riese do Trautenau
Wałbrzych 1989Bogdan CybulskiNakład wyczerpany
Losy 50. młodocianych więźniów z AL Landeshut
Wałbrzych 1989Grażyna ChoptianyNakład wyczerpany
KL Gross-Rosen
Wałbrzych 1987Alfred KoniecznyInformator - język polski i angielski
Obozy podporządkowane KL Gross-Rosen (stan badań)
Rogoźnica 1987Bogdan CybulskiNakład wyczerpany