K+  K-      A  A  A
brama

Wydawnictwa Muzeum Gross-Rosen

Wydawnictwa można nabyć w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i w Wałbrzychu (tu po uprzednim umówieniu się telefonicznie), można również zamawiać pisząc na adres e-mail: ksiegarnia@gross-rosen.eu.
Tytuły, których nakład został już wyczerpany są do wglądu w bibliotece Muzeum w Wałbrzychu.

Kobiety w podobozach Konzentrationslager Gross-Rosen
Wałbrzych 2023Andrea Rudorff Niniejsza publikacja to przetłumaczona na język polski praca doktorska, niemieckiej historyczki, Andrei Rudorff, wydana po raz pierwszy w Berlinie w 2014 roku. Autorka zajęła się historią 45 podobozów dla kobiet, które podlegały administracji obozu koncentracyjnego Groß-Rosen, a położone były na Dolnym Śląsku, w regionie Sudetów, na Łużycach i we wschodniej Brandenburgii. Andrea Rudorff, opierając się na nieznanych szerzej materiałach źródłowych, jako pierwsza szczegółowo analizuje ten system obozowy. Szczególną uwagę poświęca funkcjonowaniu obozów w poszczególnych obszarach, jakimi możliwościami dysponowały więźniarki i jaką postawę prezentowały nadzorczynie, personel obozowy i miejscowa ludność. Ponadto autorka bada procesy karne nadzorczyń, które miały miejsce w Polsce, Czechosłowacji i w obu państwach niemieckich.
Lecznictwo w Konzentrationslager Gross-Rosen - Dorota Sula
Wałbrzych 2022Dorota Sula"Lecznictwo" w Konzentrationslager Gross-Rosen Doroty Suli to nowa publikacja wydana przez Muzeum. W pracy została przedstawiona organizacja służb medycznych i to zarówno będących częścią załogi obozowej jak i rekrutujących się z więźniów. Podjęto także próbę zrekonstruowania  infrastruktury, a więc powstania i rozbudowy szpitali obozowych i izb chorych  w obozie głównym jak i podobozach. Sytuacji chorobowej w obozie głównym jak i podobozach oraz leczeniu został poświęcony rozdział drugi, a rozpoczyna go paragraf dotyczący działań prewencyjnych. Wśród omówionych zagadnień jest m.in.: walka z epidemiami, „pomoc” stomatologiczna, problem zaburzeń i chorób psychicznych oraz muzułmanienia. Przedmiotem ostatniego, trzeciego rozdziału jest śmierć, której główną przyczyną były choroby i wycieńczenie, ale w wielu przypadkach została ona przyspieszona przez członków załogi obozowej. Cenne uzupełnienie stanowią dokumenty i zdjęcia zamieszczone bezpośrednio w tekście a także w aneksie, w którym znajduje się również wykaz lekarzy więźniów, pracujących w obozowych izbach chorych, szpitalach i ambulatoriach.
Całujmy każdy stopień schodów… Wspomnienia rodziny ocalałej z Holokaustu
Wałbrzych 2021Doris Martin, Ralph S. MartinSą to wspomnienia rodziny ocalałej z Holokaustu, autorstwa Doris Martin i Ralpha S. Martina. „Historia opowiedziana jest w pierwszej osobie przeze mnie, a w odrębnych rozdziałach przez rodzeństwo, którego akurat najbardziej dotyczyły opisywane wydarzenia, a w których ja raczej nie brałam udziału. Każdy taki rozdział przedstawiony jest z perspektywy danej osoby” (z przedmowy Doris Martin). Oprócz losów rodziny Szpringerów w książce pokazane są również dzieje wojennego Będzina.
Zapomniani przez Boga i świat
Wałbrzych 2021Otto Schwerdt, Mascha Schwerdt-SchnellerPrezentujemy Państwu nową publikację Muzeum. Są to wspomnienia Ottona Schwerdta, więźnia KL Auschwitz-Birkenau, AL Fünfteichen – filii KL Gross-Rosen oraz AL Leitmeritz – filii KL Flossenbürg. Z jego rodziny Holokaust przeżyli tylko Otto i jego ojciec. „Wspomnienia Ottona Schwerdta obrazują losy nie tylko tysięcy żydowskich rodzin, którym przyszło żyć w pierwszej połowie tragicznego wieku XX, ale obfitują także w wiele szczegółów z życia obozowego” – ze wstępu dr hab. Doroty Suli.  
Polish Jews at Konzentrationslager Gross-Rosen
Wałbrzych 2021Dorota SulaPublikacja jest tłumaczeniem na język angielski pracy D. Suli "Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen".
SKETCHES OF THE HISTORY OF KONZENTRATIONSLAGER GROSS-ROSEN
Wałbrzych 2020Dorota SulaPublikacja jest tłumaczeniem na język angielski pracy D. Suli "Szkice z historii Konzentrationslager Gross-Rosen".
Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen
Wałbrzych 2020Dorota SulaPraca składa się z pięciu rozdziałów. Autorka omawia losy ludności żydowskiej, zamieszkałej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Kraju Warty i w Generalnym Gubernatorstwie i ich drogę do obozów koncentracyjnych. Scharakteryzowała dwie fazy funkcjonowania obozu koncentracyjnego Gross-Rosen - jako filii KL Sachsenhausen i samodzielnie działającego obozu oraz sytuację osadzonych w nim polskich Żydów. Omówiła również najtragiczniejszą fazę, a mianowicie marsze ewakuacyjne części więźniów, a także wyzwolenie tych, którzy do końca wojny przebywali w podobozach i tam odzyskali wolność. Wielu z tych, którzy przeżyli dało świadectwo, obok którego nie wolno nam przejść obojętnie.
Szkice z historii Konzentrationslager Gross-Rosen
Wałbrzych 2019Dorota Sula„Szkice z historii Konzentrationslager Gross-Rosen” autorstwa Doroty Suli to nowa publikacja wydana przez nasze Muzeum. Książka składa się z sześciu rozdziałów. Dopełnieniem tekstu są zdjęcia i dokumenty.  Jak czytamy w zakończeniu: “W niniejszej książce zostało poruszonych wiele problemów, które ukazują złożoną historię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wierzę, że projekty poświęcone tego typu zagadnieniom są wartościowe nie tylko ze względów poznawczych, ale przyczyniają się również do uwrażliwienia na cierpienia jednostki oraz wzmacniają świadomość społeczeństwa, jak tego typu tragediom zapobiegać [...] Każdy, kto przekraczał bramy obozu koncentracyjnego stawał się nic nieznaczącym numerem, więc takie prace są także po to, by te numery spersonalizować i przywrócić im humanistyczny wymiar oraz należne im miejsce”
Przeżyć - Norbert Widok
Wałbrzych 2018Norbert WidokPrezentujemy Państwu drugie wydanie wspomnień byłego więźnia KL Gross-Rosen. "W obozach byliśmy tylko numerami, o nazwisku nie było mowy... Przeżyłem tam największą tragedię swojego życia, z której mimo upływu lat trudno się otrząsnąć... Nie życzę nikomu tego, aby te momenty mogły jeszcze kiedykolwiek naprawdę powrócić i by ktoś musiał je przeżywać, jak ja i moi współtowarzysze niedoli. Dlatego taki nacisk kładę na upowszechnienie wiedzy na ten temat, w szczególności wśród ludzi młodych..."
KL Gross-Rosen - Nazi Concentration Camp in Lower Silesia 1940–1945
Wałbrzych 2017Alfred Konieczny
Losy nieewakuowanych więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
Wałbrzych 2014Dorota Sula

Prezentujemy Państwu czwarte, zmienione i uzupełnione wydanie opracowania poświęconego więźniom, którzy po ewakuacji obozu głównego i wielu jego filii, przebywali w podobozach KL Gross-Rosen, aż do momentu wyzwolenia w 1945 r. Książka jest bogato ilustrowana.

AL Friedland – filia KL Gross-Rosen w Mieroszowie
Wałbrzych 2014Aleksandra KobielecAutorka omawia 8 miesięcy działania tego obozu (8.09.1944 – 9.05.1945), przez który przeszło 714 więźniów przywiezionych z KL Auschwitz – Żydów, głównie z getta łódzkiego i z obozu Theresienstadt – oraz pozostawionych w tym obozie przez mijające go kolumny ewakuacyjne z innych filii Gross-Rosen.  
Byłem w KL Gross-Rosen i Dyhernfurth. Wspomnienia lekarza-więźnia
Wałbrzych 2013Kazimierz HałgasUkazało się właśnie drugie wydanie wspomnień Kazimierza Hałgasa pt. Byłem w Gross-Rosen i Dyhernfurth. Wspomnienia lekarza-więźnia. Autor był lekarzem, który prawie 5 lat spędził w obozach koncentracyjnych III Rzeszy (Auschwitz, Gross-Rosen, Dyhernfurth II, Leitmeritz). Wspomnienia te są cennym źródłem do poznania historii KL Gross-Rosen i jednej z jego filii.