K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja obiektów muzealnych

Opublikowane: 6 grudnia 2023

Kończący się rok skłania do podsumowań. Wśród wielu zadań Muzeum na uwagę zasługuje konserwacja obiektów muzealnych. W 2023 r. poddano konserwacji trzy obiekty z kolekcji ubrań więźniarskich zgromadzonych w Muzeum, były to: sukienka obozowa, kalesony i spodnie więźniarskie.

Prace konserwatorskie przeprowadziła firma Makkon Konserwacja Tkanin Zabytkowych. (więcej…)

Niemieccy dyplomaci w hołdzie Ofiarom KL Gross-Rosen

Opublikowane: 14 listopada 2023

W przeddzień 85. rocznicy „Nocy Kryształowej” (tj. pierwszego masowego pogromu ludności żydowskiej w III Rzeszy) i ustanowionego w 1989 r. na arenie międzynarodowej Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, do Muzeum Gross-Rosen przybyli dyplomaci Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dla Konsula Generalnego Niemiec Pana Martina Kremera i Pani Konsul Kerstin Nielsen była to pierwsza wizyta w Miejscu Pamięci w Rogoźnicy. Niemieckich gości powitał z-ca dyrektora Andrzej Gwiazda w towarzystwie Pań: dr hab. Doroty Suli i kierownik Działu Oświatowego Renaty Paluch.
Spotkanie miało charakter zapoznawczy. Stanowiło okazję do przedstawienia naukowej i edukacyjnej działalności naszej instytucji oraz możliwości współpracy z zachodnimi sąsiadami. (więcej…)

IN MEMORIAM

Opublikowane: 14 listopada 2023

7 listopada 2023 r. w wieku 97 lat zmarł, były więzień KL Gross-Rosen, Olgierd Schaefer.
Olgierd Schaefer urodził się 27 września 1926 r. w Poznaniu. Aresztowany 20 stycznia 1944 r. został osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie w obozie w Żabikowie. Do KL Gross-Rosen został przetransportowany 18 sierpnia 1944 r., gdzie otrzymał numer 16 173 (seria powtórzona). Został zatrudniony w kamieniołomie, a następnie w komandzie Blaupunkt, przy produkcji kondensatorów dla wojska.
W styczniu 1945 r. został ewakuowany do KL Mittelbau-Dora, gdzie przybył 12 lutego 1945 r. Tam otrzymał numer 117 785. Następnie został przeniesiony do KL Bergen-Belsen, gdzie został wyzwolony 15.04.1945 r. (więcej…)

Oferta pracy w Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu

Opublikowane: 8 listopada 2023

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu zatrudni pracownika na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego i Kadr na okres: próbny – 3 miesiące – czas określony: 1 rok – czas nieokreślony; po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej.

Miejsce pracy: Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9 (Konradów).

Praca 1-zmianowa, 40 godz. tygodniowo: poniedziałek – piątek.

Płaca brutto: 5600,00 zł, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Muzeum Gross-Rosen. (więcej…)

„Znak pamięci” we wrocławskiej Leśnicy

Opublikowane: 26 października 2023

24.10.2023 przy ulicy Trzmielowickiej, przed siedzibą 10 Brygady Łączności we Wrocławiu odsłonięto pomnik upamiętniający więźniów filii obozu koncentracjnego Gross-Rosen AL Breslau-Lissa. Monument upamiętnia również jeńców wojennych i robotników przymusowych pracujących na terenie dawnej Lissy (obecnej Leśnicy). (więcej…)

Wizyta w Sławie

Opublikowane: 11 października 2023

Wczoraj, tj. 10 października w Sławie na zaproszenie Sławskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Ocalić od zapomnienia” uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej przybycie z KL Auschwitz transportu 2000, głównie węgierskich i polskich, Żydówek. Więźniarki zostały osadzone w dwóch folwarkach należących do hrabiego Haugewitza. Folwarki włączono do systemu KL Gross-Rosen tworząc tym samym dwie filie: Schlesiersee I (Sława) Schlesiersee II –Pürschkau (Przybyszów). Kobiety do momentu ewakuacji, czyli do 21 stycznia 1945 r. mieszkały w dramatycznych warunkach – w stodołach i stajniach. Podstawowe informacje o obozie Schlesiersee II znalazły się na ufundowanej przez Stowarzyszenie tablicy. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy udaliśmy się w miejsce, gdzie więźniarki kopały rowy przeciwczołgowe. Kolejnym punktem był wykład dr hab. Doroty Suli pt. „Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen”, po którym wywiązała się ożywiona dyskusja. (więcej…)

Nowa ekspozycja czasowa – „Ruch oporu w KL Auschwitz”

Opublikowane: 21 sierpnia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z nową wystawą czasową „Ruch oporu w KL Auschwitz” przygotowaną przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Opowiada ona o genezie, strukturze i najważniejszych postaciach konspiracji w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Przedstawiony materiał przybliża działania podejmowane od początku istnienia obozu przez polskich więźniów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Mowa m.in. o Organizacji Wojskowej utworzonej przez rtm. Witolda Pileckiego oraz o innych polskich komórkach konspiracyjnych, które tworzyli reprezentanci różnych środowisk politycznych. (więcej…)

IN MEMORIAM

Opublikowane: 4 lipca 2023

23 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat zmarł Profesor Alfred Konieczny.
Był wybitnym uczonym, historykiem, badaczem dziejów okupacji hitlerowskiej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1966 roku, a w 1985 roku tytuł profesora.
Większą część życia naukowego poświęcił na zgłębianiu wiedzy dotyczącej II wojny światowej na Śląsku.
Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Zespołu Dokumentacyjno-Badawczego Okręgowej Komisji we Wrocławiu i wielu innych organizacji społecznych i naukowych. (więcej…)

OŚWIADCZENIE

Opublikowane: 16 października 2015

W związku z powzięciem informacji o coraz liczniej pojawiających się na portalach społecznościowych materiałach, filmach i zdjęciach realizowanych na terenie Muzeum Gross-Rosen przez osoby prywatne, oświadczamy, iż Muzeum Gross-Rosen nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści, często sprzeczne z prawdą historyczną. Nie były i nie są one konsultowane przez ich twórców z pracownikami merytorycznymi Muzeum.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Zwiedzania Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zabrania się na jego terenie propagowania treści niezgodnych z prawem (pkt 7 informacji ogólnej) oraz zabrania się filmowania i fotografowania dla celów komercyjnych, a materiał zdjęciowy i filmowy nie może naruszać powagi miejsca oraz dobrego imienia ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (pkt 2 informacji porządkowej).

Dyrekcja
Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy