K+  K-      A  A  A
brama

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 2024

Opublikowane: 15 kwietnia 2024

12 kwietnia br. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy włączyło się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – święto państwowe ustanowione w przez Sejm RP w 2007 r. Wydarzenie zorganizowano z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy.

Uczestników spotkania powitała kierowniczka Działu Oświatowego Renata Paluch, która na wstępie omówiła wpływ i oddziaływanie totalitaryzmów – niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu – na Polskę. Następnie młodzież przeszła po terenie Miejsca Pamięci i obejrzała film z relacjami ocalonych więźniów KL Gross-Rosen. (więcej…)

O kulturze upamiętniania w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 8 kwietnia 2024

5 kwietnia br. na terenie b. niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen gościliśmy uczestników 21. Międzynarodowego Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej. Byli to reprezentanci Miejsc Pamięci i Muzeów ze wschodniej i zachodniej Europy. Wśród nich znalazł się także przedstawiciel naszej instytucji – Dominik Alberski z Działu Naukowo-Badawczego.

Tematem przewodnim spotkania była kultura upamiętniania w przestrzeni publicznej („Spaces of Memory”) na przykładzie Miejsca Pamięci – Muzeum Gross-Rosen. Program wizyty obejmował m.in.: zwiedzanie ekspozycji i poobozowego terenu oraz forum dyskusyjne przy udziale dyrekcji i kadry zarządzającej muzeum. Najwięcej pytań dotyczyło kontekstu historycznego i okoliczności umieszczania tablic upamiętniających / symboli religijnych w muzealnej przestrzeni. (więcej…)

Czterdziestolecie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (1983-2023)

Opublikowane: 23 marca 2024

Z okazji czterdziestolecia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (1983-2023)

Przygotowaliśmy retrospektywny i ułożony chronologicznie pokaz plansz ilustrujących wybrane,  najważniejsze działania muzealne w minionym czterdziestoleciu. Na pewno nie udało się pokazać wszystkich wydarzeń. Jest to więc wybór subiektywny, ale naszym zdaniem wart obejrzenia. Zapraszamy.

Zespół redakcyjny

(więcej…)

„Apel Pamięci” w 80. rocznicę śmierci hm. Floriana Marciniaka

Opublikowane: 19 lutego 2024

17 lutego 2024 r. na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się uroczystość ku czci I naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka i 23 wielkopolskich instruktorów harcerskich, którzy w lutym 1944 r. zginęli w KL Gross-Rosen. Inicjatorami i organizatorami upamiętnienia byli harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, Harcerskiej Organizacji „Cichociemni” i Harcerskiej Organizacji „Perspektywa”.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem w kolumnie pod Pomnik-Mauzoleum. Przy płonącym „zniczu pamięci” odczytano uroczysty apel, w czasie którego nastąpiło zameldowanie środowisk harcerskich. Po nim delegacje harcerzy oraz pracownicy Muzeum Gross-Rosen złożyli pod monumentem wiązanki kwiatów. (więcej…)

Uroczystości w Brzegu Dolnym

Opublikowane: 26 stycznia 2024

W środę, 24 stycznia delegacja pracowników Muzeum Gross-Rosen wzięła udział w uroczystościach upamiętniających więźniów podobozów Dyhernfurth I i II (Brzeg Dolny). Pierwszym punktem programu była msza św. w intencji Ofiar obozów, a przede wszystkim „Marszu Śmierci”, który wyruszył 24 stycznia 1945 r. Więźniów prowadzono do obozu głównego w Gross-Rosen. W czasie drogi więźniowie umierali z wycieńczenia, a niezdolnych do marszu rozstrzeliwano. (więcej…)

Upamiętnienie we wrocławskiej Leśnicy

Opublikowane: 26 stycznia 2024

Z inicjatywy 10 Brygady Łączności i Centrum Historii Zajezdnia, 23 stycznia br. pod leśnickim pomnikiem po raz pierwszy upamiętniono Ofiary „Marszów Śmierci” z wrocławskich filii do obozu macierzystego Gross-Rosen.
W wydarzeniu uczestniczyła delegacja pracowników Muzeum Gross-Rosen z z-cą dyrektora Andrzejem Gwiazdą na czele. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia, Rady Osiedla Leśnica, Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę i żołnierze. (więcej…)

UROCZYSTOŚCI w SŁAWIE

Opublikowane: 23 stycznia 2024

W niedzielę, 21 stycznia, pracownik Muzeum dr hab. Dorota Sula wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Marsz Śmierci więźniarek dwóch podobozów KL Gross-Rosen, których pozostałości znajdują się na terenie Sławy i Przybyszowa. Niemal 2000 żydowskich kobiet z podobozów Schlesiersee I i II wyruszyło 21 stycznia 1945 r. w drogę. Do pierwszej masakry doszło następnego dnia wieczorem między wsiami Friedendorf (Spokojna) i Lache (Śmieszkowo). Wówczas to z rozkazu Lagerführera Hermanna Jeschke zostało zamordowanych ponad 40 niezdolnych do dalszego marszu kobiet. Marsz ten był jednym z najdłuższych marszów śmierci w całym systemie obozów koncentracyjnych. Kilkumiesięczną tułaczkę przeżyło około 200 kobiet. (więcej…)

„Zastępy nadziei. Działalność polskich lekarzy-więźniów w KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 4 stycznia 2024

Dla tych, którzy oczekiwali nadejścia lepszego jutra, byliśmy niewątpliwie zastępem nadziei…
ze wspomnień dr. Stanisława Jagielskiego

To stwierdzenie dr. Stanisława Jagielskiego – b. więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz, Gross-Rosen, Neuengamme – stało się motywem przewodnim nowej muzealnej ekspozycji, którą od grudnia 2023 r. obejrzeć można w części sanitarnej zrekonstruowanego baraku nr 7. (więcej…)

OŚWIADCZENIE

Opublikowane: 16 października 2015

W związku z powzięciem informacji o coraz liczniej pojawiających się na portalach społecznościowych materiałach, filmach i zdjęciach realizowanych na terenie Muzeum Gross-Rosen przez osoby prywatne, oświadczamy, iż Muzeum Gross-Rosen nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści, często sprzeczne z prawdą historyczną. Nie były i nie są one konsultowane przez ich twórców z pracownikami merytorycznymi Muzeum.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Zwiedzania Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zabrania się na jego terenie propagowania treści niezgodnych z prawem (pkt 7 informacji ogólnej) oraz zabrania się filmowania i fotografowania dla celów komercyjnych, a materiał zdjęciowy i filmowy nie może naruszać powagi miejsca oraz dobrego imienia ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (pkt 2 informacji porządkowej).

Dyrekcja
Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy