K+  K-      A  A  A
brama

„Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” – nowa wystawa czasowa w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 31 stycznia 2024

Wystawa „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” przybliża losy piętnaściorga żydowskich dzieci urodzonych w latach 1939-1942, na które z racji pochodzenia wydano wyrok śmierci. Ocalały dzięki bezgranicznej rodzicielskiej miłości nakazującej oddać je w obce ręce i odwadze Polaków, którzy uznali je za własne córki i synów. Bohaterowie wystawy, wychowani w obcych domach, które uważali za własne, musieli zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i adopcyjną rodzinę. (więcej…)

„Zastępy nadziei. Działalność polskich lekarzy-więźniów w KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 4 stycznia 2024

Dla tych, którzy oczekiwali nadejścia lepszego jutra, byliśmy niewątpliwie zastępem nadziei…
ze wspomnień dr. Stanisława Jagielskiego

To stwierdzenie dr. Stanisława Jagielskiego – b. więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz, Gross-Rosen, Neuengamme – stało się motywem przewodnim nowej muzealnej ekspozycji, którą od grudnia 2023 r. obejrzeć można w części sanitarnej zrekonstruowanego baraku nr 7. (więcej…)

„Hubalczycy w KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 31 sierpnia 2018

Wystawa czasowa „Hubalczycy w KL Gross-Rosen”, jest opowieścią o niepokornych żołnierzach Oddziału Wydzielonego WP mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, którzy mimo kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. „w mundurach i z bronią w ręku” nadal niestrudzenie walczyli z niemieckim najeźdźcą. Za swoje nadzieje, niezłomny patriotyzm i poświęcenie musieli ponieść jednak wysoką cenę – osadzenie w hitlerowskich kaźniach i obozach koncentracyjnych, także w KL Gross-Rosen. Jak żołnierze – partyzanci mjr. Hubala poradzili sobie w warunkach zniewolenia? Jak potoczyły się ich dalsze losy? Odpowiedzi na te pytania odnaleźć można w eksponowanych na wystawie dokumentach, relacjach i wspomnieniach. (więcej…)

Wystawa „Kamienne świadectwo” pozostanie w Muzeum Gross-Rosen

Opublikowane: 10 września 2015

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wystawa czasowa „Kamienne świadectwo”, od 5. września br. przechodzi na własność Muzeum Gross-Rosen. Ekspozycję w dalszym ciągu można oglądać w zrekonstruowanym baraku nr 7.
Wystawa opowiada o losach mieszkańców Białostocczyzny, którzy w maju 1944 r. stali się ofiarami wywózek do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Wielu z nich trafiło bezpośrednio do KL Gross-Rosen. Ekspozycja dokumentuje te tragiczne wydarzenia poprzez bogaty materiał archiwalny – dokumenty, listy, fotografie i wykazy ocalonych oraz liczne relacje i wspomnienia byłych więźniów. (więcej…)

Wystawa czasowa „Herosi w pasiakach. Nieznana historia piłki nożnej w KL Gross-Rosen”

Opublikowane: 29 maja 2012

Ważne międzynarodowe wydarzenia sportowe2012 roku (Mistrzostwa Europy w Piłkę Nożną – Euro 2012 oraz letnie Igrzyska Olimpijskie) stały się inspiracją przygotowania wystawy czasowej traktującej o nieznanej historii sportu w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. „Herosi w pasiakach…” to nowocześnie graficznie wykonana ekspozycja, w której wykorzystano również dwa krótkometrażowe filmy o charakterze dokumentalnym. Odkrywa ona nieznaną historię piłkarskich zmagań za drutami hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Część wystawy poświęcono również innym dyscyplinom sportowym. (więcej…)