KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN I”

opublikowane: 16 marca 2012

W środę 14 marca 2012 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kamienne Piekło KL Gross- Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany”. Swoją obecnością konferencję zaszczycili między innymi Anne Braghetta – Konsul ds. polityczno-ekonomicznych z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Jung Heidrun – zastępca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Radosław Mołoń – Wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Piotr Koral – Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen. W spotkaniu uczestniczyli honorowi goście – byli więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia i Warszawy. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, instytucji kultury, szkół, organizacji turystycznych, muzeów martyrologicznych i firm realizujących, w ramach tego projektu, prace remontowo-budowlane. Po przywitaniu gości, Dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz odczytał list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany do uczestników konferencji.
Realizację przedsięwzięcia, któremu poświęcona była konferencja, przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.
Warto przypomnieć, że w ramach projektu, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013), na terenie Muzeum w latach 2009-2012 wykonane zostały prace konserwatorskie, którymi objęto 31 reliktów poobozowych, zrekonstruowano również jeden barak więźniarski oraz wieżę strażniczą.
W dalszej części spotkania zaprezentowano projekt budowy w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Pomnika Zagłady zatytułowanego „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II”. Jego koncepcję przygotowaną przez Mirosława Nizio, wybitnego polskiego architekta, na zlecenie Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, przedstawił jej Prezes Piotr Koral.
Następnie były więzień KL Gross-Rosen Mieczysław Mołdawa i Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej realizację projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”. Po czym uczestnicy konferencji przeszli pod Pomnik-Mauzoleum, gdzie zapalając znicze oddali hołd ofiarom KL Gross-Rosen.
Wystawę zabytków archeologicznych pt. „Zostały rzeczy, pamięć, żal…”, prezentowaną w części dawnej tkalni poobozowej, otworzyli Konsul Stanów Zjednoczonych Anne Braghetta i Wicemarszałek Radosław Mołoń. Przebieg prac archeologicznych, których efektem są eksponaty prezentowane na wystawie, przedstawił zebranym archeolog Tomasz Ciasnocha. Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji obejrzeli zrekonstruowany barak więźniarski nr 7 i prezentowaną w nim wystawę pt. „Przywrócić pamięć – materialne znaki historii” omawiającą koncepcję zagospodarowania przestrzeni tegoż baraku.