24 kwietnia zmarł Profesor Władysław Bartoszewski

opublikowane: 27 kwietnia 2015

ŻałobaZ ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Bartoszewskiego – wybitnego intelektualisty, dyplomaty i międzynarodowego autorytetu.
Był również wielkim przyjacielem naszego Muzeum: bardzo nas wspierał w dążeniu do włączenia historycznego kamieniołomu w obszar Muzeum Gross-Rosen oraz popierał projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen” mający na celu upamiętnienie tysięcy więźniów z całej Europy, którzy cierpieli i ginęli w KL Gross-Rosen.
Życiorys Profesora przypomina spis treści podręcznika historii Polski XX w.: więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, współtwórca Żegoty, powstaniec warszawski, więzień stalinowski, w latach 60. i 70. inwigilowany przez SB, członek pierwszej „Solidarności”, internowany w stanie wojennym, a po 1989 roku aż do ostatniego dnia swego życia całym sercem oddany odbudowie Niepodległej Polski; znaczną część powojennego życia poświęcił pojednaniu polsko-niemieckiemu i budowie dialogu między narodami polskim, niemieckim i żydowskim.
Wszyscy Go znaliśmy; obyśmy jak najwięcej wyczytali i zrozumieli z tego jakże patriotycznego podręcznika. Tylko tak może nam Go brakować trochę mniej.