30 lat Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 23 kwietnia 2013

Fot-9Jubileuszowa uroczystość w Muzeum Gross-Rosen, które 19 kwietnia obchodziło 30-lecie swojego powstania, rozpoczęła się oddaniem hołdu ofiarom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Honorowymi Gośćmi spotkania byli więźniowie obozu: Alfred Andrzejewski, Wacław Bryjanowski, Janusz Karpiński, Stanisław Kozłowski, Marian Marczak, Adam Sztajner, Ariel Yahalomi, którzy przyjechali z różnych stron Polski, by uczcić pamięć Kolegów. Oficjalną część uroczystości rozpoczął Zastępca Dyrektora Muzeum Andrzej Gwiazda, który powitał między innymi: Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia, Doradcę Wojewody Dolnośląskiego dr Annę Wróbel, Starostę Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsę, Członka Zarządu Powiatu Świdnickiego Sabinę Cebulę, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Violettę Rezler-Wasielewską, Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra Cywińskiego, Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasza Kranza, Dyrektora Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotra Tarnowskiego, Prezesa Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen Piotra Korala i przedstawicielkę Rady Nadzorczej tej fundacji Elżbietę Dec. W wystąpieniu Zastępca Dyrektora przedstawił m.in. działania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane na terenie Muzeum Gross-Rosen, jak również plany na najbliższe lata „skierowane… na jeden podstawowy cel, przekształcenia Muzeum Gross-Rosen w ważne unikalne centrum masowej edukacji o burzliwej historii Europy XX wieku oraz refleksji nad jej przeszłością”.
W dalszej części spotkania, w formie prezentacji multimedialnej, pokazano realizację projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” oraz zamierzenia związane z realizacją projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II”.
W związku z jubileuszem odczytano list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, w którym wyrażono podziękowania pracownikom oraz dyrekcji Muzeum „za realizację trudnego, ale szlachetnego powołania”.
Pozdrowienia dla uczestników uroczystości przekazał Jan Brodziak, były więzień obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, który z powodu podeszłego wieku (96 lat) i stanu zdrowia nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.
Na ręce Dyrektora Andrzeja Gwiazdy kwiaty oraz gratulacje jubileuszowe przekazali przedstawiciele Burmistrza Strzegomia oraz Starosty Powiatu Świdnickiego. Następnie głos zabrał Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Pan Piotr Cywiński, podkreślając szczególną rolę tego miejsca.
Dla byłych więźniów jubileusz Muzeum to ważne wydarzenie osobiste. To Oni byli inicjatorami powstania placówki a pobyt na terenie byłego obozu to zawsze powrót do tragicznej ale na szczęście minionej przeszłości. Dlatego o swoim obozowym życiu z nieukrywanym wzruszeniem opowiadał były więzień Pan Wacław Bryjanowski. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania dyskutowali o zamierzeniach Muzeum i wspominali minione 30 lat.
Uroczystość została sfinansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Fot-8 Fot-7 Fot-6
 Fot-5  Fot-4  Fot-3
 Fot-2  Fot-1  Fot-10