K+  K-      A  A  A
brama

9. Forum Pamięci

opublikowane: 10 września 2018

W dniach 5-6 września 2018 roku w Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyło się 9. Forum Pamięci. Jest to doroczne spotkanie pracowników muzeów i miejsc pamięci, badaczy z ośrodków naukowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego organizatorami są Muzeum Stutthof oraz Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. W ciągu dwóch dni uczestnicy Forum wysłuchali prawie 40 wystąpień dotyczących różnych aspektów działalności muzeów martyrologicznych i ośrodków pamięci. Nasze Muzeum reprezentowane było przez Pana Dyrektora Janusza Barszcza, dr hab. Dorotę Sulę i Dominika Alberskiego z Działu Naukowego-Badawczego oraz Paulinę Ciecieląg z Działu Gromadzenia Zbiorów. Dr hab. Dorota Sula wygłosiła referat, który dotyczył aktualnego projektu badawczego „Żydzi polscy w KL Gross-Rosen”.
Organizatorom seminarium dziękujemy za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom forum za wygłoszone referaty i dyskusję.