K+  K-      A  A  A
brama

Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej – nowa wystawa

opublikowane: 2 października 2012

Od 2 października br. w Muzeum Gross-Rosen będzie prezentowana wystawa zatytułowana „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”, przygotowana przez łódzki oddział IPN.
Poprzez liczne fotografie i archiwalne dokumenty przedstawia ona niemiecką okupację w Łodzi, akcje wysiedleńcze na Zamojszczyźnie oraz indywidualne losy dzieci polskich, które padły ofiarą wynarodowienia. Wystawa opowiada również o brutalnych metodach i formach zniemczania najmłodszych Polaków, odebranym dzieciństwie i zniszczonych marzeniach. Do zwiedzenia wystawy szczególnie zapraszamy młodzież szkolną wraz z nauczycielami. Ekspozycja będzie dostępna w Muzeum Gross-Rosen do 30 listopada br.