K+  K-      A  A  A
brama

Goście w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 16 grudnia 2011

W mijającym tygodniu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy gościliśmy dwie delegacje.

14 grudnia Muzeum odwiedzili przedstawiciele Klubu Czeskiego Pogranicza (KLUB ČESKÉHO POHRANIČI), oraz starosta Choustnikove Hradiste. Przez tą miejscowość w lutym 1945 przechodził transport więźniów ewakuowanych z KL Gross-Rosen do Flossenbürga. Miasteczko to było wówczas świadkiem masakry dokonanej na więźniach, przez prowadzącą kolumny więźniów załogę SS. We wrześniu 1945 r. odbyła się ekshumacja masowego grobu, w którym znaleziono 179 ciał. Społeczność Choustnikovego Hradistia nadal zachowuje pamięć ofiar tej tragedii. Co roku odbywa się przemarsz trasą, którą pokonywali więźniowie. W przyszłym roku rozpocznie się on w Muzeum Gross-Rosen.

W dniu następnym, tj. 15 grudnia przybył do Muzeum Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu dr Gottfried Zeitz. Celem jego wizyty było poznanie tragicznej historii tego miejsca i złożenie hołdu ofiarom pomordowanym w czasie II wojny w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.

W pierwszej części spotkania, dostojny gość w towarzystwie dyrektora Muzeum – Janusza Barszcza, kierownika Działu Oświatowego i przewodnika niemieckojęzycznego zwiedził ekspozycje stałe oraz obejrzał film o historii KL Gross-Rosen wraz z relacjami „świadków tamtych wydarzeń”. Odwiedził on również teren byłego obozu i historyczny kamieniołom granitu – miejsce pracy i kaźni więźniów.

Pan Konsul zwrócił szczególną uwagę na bardzo dobry stan utrzymania poobozowych obiektów, wyrażając w ciepłych słowach swoje uznanie dla władz instytucji. Dla Dyrektora Muzeum była to doskonała okazja, by szerzej opowiedzieć o projekcie konserwatorsko-budowlanym „Kamienne Piekło I”, w ramach którego m.in. został zrekonstruowany barak więźniarski nr 7 oraz wieża strażnicza.

Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem Panu Konsulowi muzealnych projektów i inwestycji na przyszły rok. Dostojny gość obiecał przybyć ponownie do Muzeum Gross-Rosen w marcu 2012 r., kiedy to planowany jest wernisaż wystawy archeologicznej „Zostały rzeczy, pamięć, żal…” w byłej tkalni więźniarskiej.