K+  K-      A  A  A
brama

Harcerze w Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 3 lutego 2020

W minioną sobotę, 1 lutego, Muzeum Gross-Rosen odwiedzili harcerze z Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy. Aby poznać historię tego Miejsca Pamięci grupa pod opieką przewodnika zwiedziła teren byłego obozu wraz z kamieniołomem – miejscem niewolniczej pracy więźniów, a także zapoznała się w prezentowanymi wystawami stałymi i czasowymi.
Na zakończenie wizyty młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji „Bohaterowie tamtych lat”, przybliżającej losy m.in. Floriana Marciniaka, Naczelnika Szarych Szeregów, który w lutym 1944r. został stracony w KL Gross-Rosen.
Dziękujemy Harcerzom za czynny udział w tej lekcji historii.