K+  K-      A  A  A
brama

IN MEMORIAM

opublikowane: 4 lipca 2023

23 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat zmarł Profesor Alfred Konieczny.
Był wybitnym uczonym, historykiem, badaczem dziejów okupacji hitlerowskiej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1966 roku, a w 1985 roku tytuł profesora.
Większą część życia naukowego poświęcił na zgłębianiu wiedzy dotyczącej II wojny światowej na Śląsku.
Był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Zespołu Dokumentacyjno-Badawczego Okręgowej Komisji we Wrocławiu i wielu innych organizacji społecznych i naukowych.

Z chwilą powstania w 1983 roku Państwowego Muzeum Gross-Rosen, jako najwybitniejszy specjalista w badaniach naukowych nad historią obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, został konsultantem naukowym naszego Muzeum. Będąc etatowym pracownikiem Muzeum pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady ds. Naukowych, współuczestniczył w ustalaniu kierunków badawczych, sprawował opiekę naukową nad organizowanymi przez Muzeum sesjami i konferencjami naukowymi. Poświęcał się też pracy edukacyjnej, uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą z różnych krajów, odwiedzającą tereny byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
To dzięki jego ogromnej wiedzy i doświadczeniu powstające Muzeum otrzymało wielkie wsparcie w ustalaniu kierunków badawczych, a młodzi pracownicy pomoc we wszystkich nurtujących ich problemach badawczych.
Pracował z nami do 2010 roku.
W zmarłym tracimy nie tylko wybitnego naukowca, ale także dobrego i szlachetnego człowieka, na którego pomoc zawsze mogliśmy liczyć.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.