K+  K-      A  A  A
brama

Julian Pleśniak nr 10 133

opublikowane: 7 grudnia 2023

W ostatnim czasie do Archiwum Muzeum Gross-Rosen została przekazana kolekcja dokumentów byłego więźnia KL Gross-Rosen Juliana Pleśniaka. Jest ona o tyle cenna, że znajdują się w niej oryginalne grypsy z pobytu więźnia w więzieniu hitlerowskim przy ulicy Łąckiego we Lwowie oraz 9 oryginalnych listów wysłanych do rodziny podczas pobytu w KL Gross-Rosen.
Julian Pleśniak, syn Walentego, urodził się 19 maja 1909 roku w miejscowości Błażowa. Został aresztowany 9 lipca 1942 roku przez Gestapo i osadzony w więzieniu przy ulicy Łąckiego 1 we Lwowie. Przebywał tam do 2 lutego 1943 roku, a następnie został przetransportowany do KL Majdanek, gdzie otrzymał nr obozowy 302. W dniu 31 marca 1943 roku przewieziono go na kwarantannę do KL Flossenbürg, a 23 maja 1943 r. przeniesiony został do KL Gross-Rosen. W KL Gross-Rosen oznaczono go numerem 10 133. Następnie został ewakuowany do KL Mittelbau, komando Nordhausen, gdzie przybył 12.02.1945 r. Otrzymał numer 11 7675. Końca wojny i wyzwolenia prawdopodobnie doczekał w podobozie Harzungen. Po wojnie wrócił do Polski i osiadł w Bytomiu.
Dokumenty, które zostały przekazany do archiwum przybliżyły nam tragiczne losy wojenne Pana Juliana Pleśniaka, wzbogaciły naszą kolekcję korespondencji więźniarskiej oraz pokazały, że tak ważna i trudna historia jest ciągle do odkrycia w naszych rodzinach i domach.
Dziękujemy rodzinie za przekazane dokumenty.