K+  K-      A  A  A
brama

Kamienne Piekło – projekt

opublikowane: 7 lipca 2008

Uroczystość podpisania
Listu Intencyjnego

w sprawie realizacji projektu

„KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN”

w historycznym kamieniołomie
byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen w Rogoźnicy,
upamiętniającego miejsce kaźni tysięcy więźniów
z całej Europy

7 lipca 2008 r.