K+  K-      A  A  A
brama

KL Gross-Rosen – Miejsce Pamięci na szlaku turystyki kulturowej Dolnego Śląska

opublikowane: 5 kwietnia 2011

16 kwietnia br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie się seminarium szkoleniowe pn. „KL Gross-Rosen – Miejsce Pamięci na szlaku turystyki kulturowej Dolnego Śląska”. Do bezpłatnego w nim udziału zapraszamy obecnych oraz przyszłych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Zgłoszenia należy przesyłać do 11 kwietnia (poniedziałek) na adres: a.wolska@gross-rosen.pl. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały do pobrania:

Od 2009 r. w Muzeum realizowane jest przedsięwzięcie „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Dzięki niemu pracom konserwatorskim poddano 29 historycznych obiektów poobozowych. Ponieważ w zdecydowanej większości są to destrukty budowlane, postanowiono także zrekonstruować jeden typowy więźniarski barak mieszkalny i jedną typową wieżę strażniczą. Żadna z podobnych budowli nie zachowała się w całości do czasów współczesnych. W ramach projektu oczyszczono 11,4 h terenu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, tzw. część oświęcimską, z kilkudziesięcioletnich drzew i krzewów samosiejek. Pozwoliło to na odsłonięcie ruin kolejnych 16 więźniarskich baraków mieszkalnych.

Prace związane z realizacją projektu są na ukończeniu. Jego oficjalne zakończenie zaplanowano na 30 listopada 2011 r. Jednak już dziś chcemy pokazać przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek zmiany jakie zaszły w Muzeum, a które mają kluczowe znaczenie dla licznie odwiedzających to miejsce turystów z kraju i z zagranicy.

II wojna światowa pozostawiła na Dolnym Śląsku materialne dziedzictwo, które z roku na rok wywołuje rosnące zainteresowanie wśród odwiedzających nasz region lub jest nawet głównym motywem ich przyjazdu. Wiele dolnośląskich obiektów turystycznych kryje w sobie zagadki czasu wojny. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane założenia produktu turystycznego „Tajemnice II wojny światowej na Dolnym Śląsku”, w skład którego wchodzą różne obiekty tworzące w turystycznej przestrzeni tematyczną całość, związaną z ciągle nie do końca poznaną historią II wojny światowej i tragicznym losem jej ofiar.

Muzeum, po raz pierwszy w swojej historii, organizuje seminarium skierowane do przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – osób, które są łącznikami pomiędzy turystami a miejscami godnymi odwiedzenia w naszym regionie. Rola opiekuna grupy turystycznej jest szczególna. Polega nie tylko na przekazaniu wiedzy historycznej, ale też na odpowiednim przygotowaniu uczestników do spotkania z przestrzenią bezgranicznego cierpienia i śmierci, gdzie tak straszliwie zdeptana została godność człowieka. Od tej osoby właśnie w dużej mierze zależy, co i jak uczestnicy poznają, jakie w nich zostaną poruszone emocje, czy zwiedzenie Muzeum Gross-Rosen pobudzi ich do refleksji o ludzkim losie, o tym co człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi w imię obłąkańczej idei.

Więcej informacji udzielają:

  • Aleksandra Wolska, Kierownik Działu Zarządzania Inwestycjami w Muzeum Gross-Rosen, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401
  • Olga Danko, Koordynator kampanii promującej projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”, olgadan@o2.pl, tel. 601957428

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013