K+  K-      A  A  A
brama

Kolekcja dokumentów dotycząca Mariana Fischera

opublikowane: 23 maja 2016

kolekcjeMarian Fischer, syn Jana, urodził się 18.12.1905 r. we Lwowie.
Do aresztowania mieszkał we Lwowie przy ulicy Zamkniętej.
W czasie okupacji razem z żoną Eugenią działał w Armii Krajowej. Został aresztowany 7 lipca 1943 r. i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie. Z więzienia udało mu się wysłać 28 grypsów.
W dniu 18 marca 1944 r. został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie oznaczono go numerem 23 156.

Z okresu uwięzienia Mariana Fischera w KL Gross-Rosen zachowały się jego dwa listy wysłane z obozu do rodziny, pięć dowodów nadania listów, które rodzina wysłała do Niego, do obozu oraz zapis w obozowej Księdze Zmarłych, iż Marian Fischer zmarł 2 czerwca 1944 r.
Natomiast jego żona Eugenia z synem Andrzejem (rocznik 1940). wyjechali ze Lwowa w 1944 r. i szukali schronienia w różnych miejscowościach Podkarpacia. Po zakończeniu wojny osiedlili się w Bytomiu. Za działalność w Armii Krajowej Eugenia Fischer została aresztowana i osadzona w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Wolność odzyskała w maju 1946 r.

Prezentowane dokumenty rodzinne do zbiorów Muzeum Gross-Rosen przekazał syn Mariana i Eugenii – Andrzej.